Logotype för Storfors kommun

När larmet går

V M A - Viktigt Meddelande till Allmänheten

VMA-signalen (ljudsignal som hörs via kraftiga tyfoner på hustaken i centralorten) betyder att du ska:
·          Snabbt bege dig inomhus.
·          Stänga fönster, dörrar och ventilation.
·          Lyssna på P4/Radio Värmland.
VMA-signalen består av upprepade 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders paus.
_______--------------_______--------------_______--------------_______       7           14            7           14               7            14           7        

I media kompletteras varningen sedan med information om eventuella viktiga åtgärder. Det är mycket viktigt att snabbt bege sig inomhus eftersom det kan vara giftig gas eller annat som det varnas för. Om något allvarligt inträffar kommer även högtalarbilar att informera i byarna.   
                         

Test av tyfoner

Klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december testas signalen och då ges också information om testningen via radio.  
 

SVT text

På SVT:s Text-TV sidan 100 anger man när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.

    

När brandlarm eller andra larm ljuder på din arbetsplats ska du alltid:

  • Snarast uppsöka den uppsamlingsplats som finns anslagen i arbetsplatsens utrymningsplan. Normalt är det utanför byggnaden. 
  • Räkna över dina arbetskamrater. Har alla kommit ut ?  För lärare gäller att samla klassen eller dagisgruppen och räkna igenom att alla kommit ut. För ansvariga på äldreboenden, dagverksamheter och andra boenden gäller det också att få ut alla om det är en pågående brand.
  • Ingen får gå in i lokalen innan räddningstjänsten givit klartecken.

Senast publicerad av Kristina Elmström