Logotype för Storfors kommun

Larmnummer

Nödnummer 112

Om en olycka inträffar ringer du 112.

Nödnumret ska bara användas när det föreligger fara för liv, egendom eller miljö och man behöver omedelbar hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, jourhavande präst eller giftinformation.

Vad händer när du ringer 112?
En SOS-operatör svarar:

  • SOS 112- vad har inträffat?
  • Var någonstans behövs hjälpen?
  • Vem är du som ringer?

Följdfrågor beroende på om det är exempelvis rör sig om personskada, brand eller trafikolycka.

Vid en trafikolycka:
Stanna och ta reda på vad som hänt.

  • Hur många är skadade?
  • Sitter någon fastklämd?
  • Är det något utsläpp/läckage?
  • Orientera dig, var är du?
  • Ring nödnumret 112 igen om du får fram nya uppgifter.

Informationsnummer 113 13

Från 11 mars 2013 har Sverige ett nytt informationsnummer, 113 13. Dit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning.

All information som lämnas på 113 13 är avstämd med kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter eller andra ansvariga aktörer. 113 13 kommer att vara tillgänglig dygnet runt. Det är regeringen som har gett uppdraget till SOS Alarm att ta fram tjänsten, bland annat för att minska trycket på nödnumret 112.

Läs gärna mer här om SOS Alarm! Länk till annan webbplats.

Övriga nödnummer

Polisens nummer 114 14 använder du när du behöver komma i kontakt med polisen och det inte är ett akut läge.

1177 är numret till sjukvårdsrådgivning dygnet runt.

Senast publicerad av Eva Wiklund