Logotype för Storfors kommun

Granskningshandling gällande detaljplan Kyrkstens skola finns ute nu

Detaljplanearbete inför byggnation av ny skola i Kyrksten pågår.

Samråd om planförslaget har pågått mellan 2022-05-30 och 2022-07-11.

Granskningshandlingar finns nu utställda här på kommunens hemsida och i kommunhuset.

Under tiden 2022-12-05- 2022-12-31 pågår granskning av detaljplanen.

Syftet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Granskningsfasen omfattar sakägare, boende, myndigheter och övriga som bedöms ha väsentligt intresse av planen.

Handlingar:

GranskningshandlingPdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats. (Pdf, 2.3 MB)

PlankartaPdf, 488.6 kB, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats. (Pdf, 488.6 kB)

SamrådsredogörelsePdf, 567.1 kB. Länk till annan webbplats. (Pdf, 567.1 kB)

Senast publicerad av Eva Wiklund