Officiell anslagstavla

Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag i kraft. Enligt den nya lagen ska den fysiska, officiella anslagstavlan ersättas med en webbaserad anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Hur beslut kan överklagas kan du läsa mer om här>

Kungörelse, tillkännagivande om
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden

Övriga kungörelser, tillkännagivanden och information

Just nu finns inte några övriga aktuella handlingar att anslå

Tillkännagivanden om delegationsbeslut

Det finns inga delegationsanslag att visa just nu.

Delegationsbeslut anmäls vanligtvis vid nämndernas sammanträden. Se protokoll från respektive nämnd.

Vill du se en kallelse eller ett protokoll som tagits bort från anslagstavlan så finns de här>

Senast publicerad av Kristina Elmström