Kallelser och protokoll

Här hittar du kallelser och protokoll från kommunfullmäktige, KF, och kommunstyrelsen, KS, för innevarande år. För äldre protokoll se Arkiv protokoll.

Protokoll från senaste sammanträdet presenteras när det är justerat, vilket normalt brukar ske 10-14 dagar efter sammanträdet.

Ibland innehåller kallelser och protokoll personuppgifter. Enligt Dataskyddsförordningen, GDPR, kan vi inte alltid publicera dessa dokument i sin helhet på hemsidan.

För att ta del av kallelser och protokoll för utskott, originalprotokoll samt bilagor kontaktar du kansliet, storfors.kommun@storfors.se


Kommunfullmäktige

Kallelser

Protokoll

Kommunstyrelsen

Kallelser

Protokoll


Arkiv protokoll

Senast publicerad av Eva Wiklund