Logotype för Storfors kommun

Eldningsförbud i Värmlands län

Det råder förbud mot eldning utomhus i hela länet från tisdag 2018-07-03 tills vidare.

Eldningsförbudet innebär att all öppen eld är förbjuden utomhus. Undantag medges för eldning utomhus på egen tomt i trädgårdsgrill och motsvarande anordning som inte kan överföra värme till brännbart underlag. Undantag medges även för naturvårdsbränning om särskilda villkor är uppfyllda.

Upplysningar om brandrisk och eldningsförbud lämnas av SOS Alarm på telefonsvarare 054-15 50 15.

Beslut om eldningsförbud Word, 64.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Word, 64.4 kB)

Villkor för naturvårdsbränning Word, 63.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Word, 63.7 kB)

Förtydligande om eldningsförbudet

Det råder sedan 3 juli eldningsförbud i Värmlands län. Förbudet gäller tills vidare. Eldning utomhus är endast tillåten i trädgårdsgrillar på egen tomtmark. Undantag medges även för naturvårdsbränning om särskilda villkor är uppfyllda.

Med den egna tomten avses en traditionell villatomt med kortklippt gräs, och med behörigt avstånd till skog.

  • Grillen ska vara upphöjd från marken så att inte strålningsvärmen från elden antänder marken under.
  • Grillen ska inte stå på brännbart underlag, och släckmateriell ska finnas till hands.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:

  • använda engångsgrill
  • använda stormkök
  • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
  • elda och grilla utomhus på campingplatser.

Var extra försiktig med hur du fimpar cigaretter och när du parkerar ditt fordon, katalysatorn kan antända underlaget.

Vid frågor kontakta i första hand räddningstjänsten i din kommun. Upplysningar om brandrisk och eldningsförbud lämnas även av SOS Alarm på telefonsvarare 054-15 50 15.

Ett bra sätt att informera sig om brandrisken är att ladda ner MSB:s app Brandrisk ute.

https://www.dinsakerhet.se/sakrare-fritid/skog-och-mark/brandrisk-ute/ Länk till annan webbplats.

Senast publicerad av Kristina Elmström