Logotype för Storfors kommun

Vigselcermoni


Ni kan välja mellan två versioner av vigselceremonin, en lång, och en förkortad version.

Lång version
"Äktenskapens ändamål är enskildas väl och samhällets bestånd. Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra.
Tar alltså du N.N. denna N.N. till din hustru att älska henne i nöd och lust?
(Svar: Ja)
Tar du N.N denna N.N till din man att älska honom i nöd och lust?
(Svar: Ja)
Ge varandra handen till bekräftelse på detta. (Före handslaget kan mannen lämna kvinnan en ring.)
Jag förklarar er nu för äkta makar.
Glöm aldrig det löfte om trohet som ni nu har avlagt. Lev med varandra i inbördes aktning, kärlek och förtroende, och besinna ert ansvar mot kommande släkten.
Må endräkt och lycka råda i ert äktenskap och i ert hem."

Förkortad version

"Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra.
Tar alltså du N.N. denna N.N. till din hustru?
(Svar: Ja)
Tar du N.N. denna N.N. till din man?
(Svar: Ja)
Jag förklarar Er nu för äkta makar."

Vigselförrättare

Vigseln kan hållas i kommunhuset i Storfors eller på annan plats som vi kommer överens om.

Kontakta oss för att boka en tid. Vi svarar gärna på er frågor.

Senast publicerad av Eva Wiklund