Logotype för Storfors kommun

Visionsarbetet fick KF-ledamöter att tänka till

Under torsdagens kommunfullmäktigemöte fick ledamöter och närvarande allmänhet delta i arbetet med Storfors vision 2030 på samma sätt som elever och allmänhet gjort vid de tidigare tillfällena i maj.

Maria Nordmark som är den som har hållit samman visionsdialogen inledde kvällen med att gå igenom megatrender som påverkar i nutid och framtid som till exempel globalisering, klimatförändringar, förändrad demografi och ökad digital livstid. Även värderingar och Storfors som varumärke kan påverka framtiden. Deltagarna fick till skillnad från föregående dialogtillfällen arbeta med alla scenarierna samtidigt istället för ett i taget. Frågeställningarna var uppsatta på väggen så att alla kunde skriva dit synpunkter. Det blev en hel del funderande och diskuterande i korridoren under den halvtimme de hade till förfogande.

-Det här är ett bra sätt att få mer delaktighet i visionsarbetet, att alla som vill har haft möjlighet att skriva ner sina tankar så att det inte bara är några få tjänstemän eller vi politiker som arbetar fram en ny vision, säger Thomas Backelin och Lars-Erik Karlsson medan de funderar på vad som är bäst med att bo i Storfors år 2030.

Maria Nordmark tycker att de som deltagit under dialogtillfällena och eleverna i årskurs nio har varit engagerade och positiva till visionsarbetet. Det kan vara svårt att attrahera till den här typen av arbete, så det är positivt att långt över hundra personer har deltagit i diskussionerna hittills. Medborgarna på landsbygden värnar om den lilla orten och det lokala. En tydlig trend bland ungdomarna är att de tror att både barn, unga och äldre har mycket att göra och lever ett aktivt liv i Storfors år 2030. Nu återstår sammanställning av alla synpunkter innan ett förslag till Vision 2030 presenteras.

Det bästa med att bo i Storfors år 2030 är....

Det bästa med att bo i Storfors år 2030 är....

Senast publicerad av Kristina Elmström