Logotype för Storfors kommun

Varsel klaras delvis med hjälp av naturlig avgång

Under oktober månad fattade kommunstyrelsen beslut om en rad kostnadsminskningsförslag från verksamheterna, och man fattade också beslut om att varsla 15 personer i hela organisationen.

När varslen nu verkställs och meddelas till de fackliga organisationerna och arbetsförmedlingen, visar det sig att flera tjänster har kunnat avslutas med hjälp av naturligt avgång.

På särskilt boende avslutas 3,5 tjänster genom att köksturerna görs om och genom naturlig avgång.

Tjänsterna enhetschef för särskilt boende, redovisningsansvarig ekonom, handläggare för integration, medarbetare på tekniska enheten och projektmedarbetare på Forsbroskolan återbesätts inte när personal på eget initiativ slutar. 0,15 tjänst som medicinskt ansvarig sjuksköterska tas också bort.

På Vargbroskolan varslas personal motsvarande 4,35 tjänster i form av språkstöd och elevassistenter. På kostenheten minskar man bemanningen med 0,2 tjänst via naturlig avgång och 0,4 tjänst på grund av arbetsbrist. 1,9 tjänst varslas på HVB-hemmets stödboende på grund av arbetsbrist.

Sammanlagt försvinner tjänsteutrymme på 8,85 tjänst genom naturlig avgång medan 6,65 tjänst varslas på grund av arbetsbrist.

Senast publicerad av Eva Wiklund