Logotype för Storfors kommun

Var med och svara på kommunenkäten!

Kanske har kommunenkäten från Statistiska Centralbyrån, SCB, redan landat i din brevlåda - annars kanske den kommer inom kort.

SCB genomför nu en medborgarundersökning i Sveriges kommuner. I Storfors kommer 800 slumpvis utvalda personer att få svara på frågor om:

Kommunen som en plats att bo och leva på
Frågorna handlar bland annat om arbetsmöjligheter, bostäder och trygghet.

Kommunens olika verksamheter
Frågorna handlar bland annat om skolan, omsorg, kultur, gator och vägar.

Invånarnas inflytande på kommunala beslut
Frågorna handlar bland annat om vilka möjligheter man har att komma i kontakt med kommunens politiker och vilket förtroende man har för dem.

Storfors kommun har också lagt till några egna frågor som rör information och åsikter om kultur- och fritidsutbud.

Enkäten skickas ut som pappersenkät, men du kommer också att kunna svara via webben. Via webben kan man även svara på engelska, finska och spanska.

För den som vill svara på arabiska finns också möjlighet att beställa den på det språket.

Är du en av de 800 som får enkäten i din brevlåda så hoppas vi att du vill ta dig några minuter och svara på frågorna. Dina svar har stor betydelse för hur framtidens Storfors ska formas!

Senast publicerad av Eva Wiklund