Logotype för Storfors kommun

Vad betyder massflyktsdirektivet för flyktingar från Ukraina?

Eftersom Storfors kommun får en hel del frågor om flyktingar från Ukraina och vad som gäller, delar vi här information från Migrationsverket om det så kallade "massflyktsdirektivet".

Ukrainska medborgare får vistas viseringfritt i Sverige under 90 dagar, men då måste man själv klara sin försörjning och boende.

För att få ta del av dagersättning, hjälp med boende, skolgång för barnen etc är det viktigt att personer som flytt kriget i Ukraina registrerar sig hos Migrationsverket.

Registrering görs på flera platser i Sverige. Närmast från Värmland är Göteborg, Stockholm och Norrköping.

EU har aktiverat det så kallade Massflyktsdirektivet. Det innebär att personer som lämnat Ukraina efter krigets utbrott den 24 februari, och - som kan identifiera sig som medborgare i Ukraina, eller är skyddsbehövande med skyddsstatus i Ukraina, eller som är varaktigt bosatta i Ukraina - ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater (undantaget Danmark och Irland) utan att genomgå en asylprocess.

Uppehållstillståndet ges till en början för ett år, med möjlighet till förlängning 6 månader i taget om läget i Ukraina fortfarandet bedöms som kritiskt. Som längst i 3 år. Uppehållstillståndet innebär vidare att den som uppfyller kraven ges möjlighet att få hjälp med boende, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige.

Det krävs ingen individuell prövning för att besluta om uppehålls- och arbetstillståndet. Däremot måste man ansöka genom att registrera sig och visa upp ett biometriskt hemlandspass eller andra ukrainska identitetshandlingar på ett av Migrationsverkets servicecenter. Den sökande måste också lämna fingeravtryck och fotograferas som en del av registreringsprocessen.

Du kan ansöka om till­fäl­ligt skydd enligt mass­di­rek­tivet på följande av Migra­tions­ver­kets kontor:

Boden – Servicecenter Länk till annan webbplats.

Göteborg, Kållered – Ankomstenheten Länk till annan webbplats.

Malmö – Servicecenter Länk till annan webbplats.

Norrköping – Servicecenter Länk till annan webbplats.

Stockholm, Sundbyberg – Servicecenter Länk till annan webbplats.

Sundsvall – Servicecenter Länk till annan webbplats.

Direktivet gäller för den:

  • som är ukrainsk medborgare och var bosatt i Ukraina före 24 februari 2022
  • som har uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande i Ukraina
  • familjemedlemmar till de två ovanstående.

Den som får uppehållstillstånd som massflykting omfattas av lagen om mottagande av asylsökande, LMA. Personerna som omfattas av direktivet har rätt att få bistånd med boende och dagersättning från Migrationsverket. Rätten till bistånd kräver att man är registrerad vid en av Migrationsverkets förläggningar.

Vad det gäller boende så ombesörjer Migrationsverket detta om man ansöker om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Här blir man dock då placerad någonstans i landet där det finns lediga boendeplatser.

Enligt utlänningslagen har en person som beviljats uppehållstillstånd enligt direktivet rätt att ansöka om uppehållstillstånd som flykting. Det innebär att personer som har tillfälligt skydd enligt direktivet ska ha möjlighet att lämna in en asylansökan när som helst. Det betyder att ukrainska medborgare ansöker om asyl i Sverige enligt den ordinarie asylprocessen. Ett beslut om asyl kan aldrig ges omedelbart, utan ansökan behöver prövas individuellt. Ett uppehållstillstånd för en person som beviljas asyl är tidsbegränsat i tretton månader eller 3 år.

Ukrainska medborgare är viseringsfria inom Schengenområdet. Det betyder att en ukrainsk medborgare som kan visa upp ett giltigt biometriskt pass vid gränsen till Sverige får stanna här utan visum i upp till 90 dagar. För att få vara i Sverige viseringsfritt måste man ha pengar för uppehälle och hemresa samt boende i Sverige ordnat för tiden man ska stanna.

För information om EU:s massflyktsdirektiv hänvisar vi till Migrationsverkets hemsida:

EU har aktiverat massflyktsdirektivet - Migrationsverket Länk till annan webbplats.

EU överens om att aktivera massflyktsdirektivet - Regeringen.se Länk till annan webbplats.

Senast publicerad av Eva Wiklund