Logotype för Storfors kommun

Trygghet och säkerhet har ökat ytterligare i Storfors

Två män framför kommunhuset

Kommunchef Johan Rosqvist och säkerhetssamordnare Michael Björklund är nöjda över att Storfors klättrar i ranking gällande trygghet och säkerhet.

När det gäller att vara en trygg och säker kommun placerar sig Storfors på plats 87 av Sveriges 290 kommuner vilket är 36 placeringar bättre än året innan.

Det visar 2022 års Öppna jämförelser från SKR, Sveriges kommuner och regioner, och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Det är femtonde gången som de båda aktörerna rankar Sveriges kommuner i rapporten ”Öppna Jämförelser: Trygghet och säkerhet” genom att jämföra indikatorer som personskador, utvecklade bränder, anmälda våldsbrott och anmälda stölder.

I en jämförelse mellan perioderna 2009-2011 respektive 2019-2021 visar det sig att Storfors kommun blivit tryggare och säkrare inom tre av de fyra områdena (se tabell).

- Min upplevelse efter ett och ett halvt år som kommunchef är att Storfors är en trygg och trivsam kommun. Det känns bra att få det bekräftat i den här typen av omfattande undersökning, säger kommunchef Johan Rosqvist.

Storfors ligger bra till gällande anmälda våldsbrott, stöld och tillgrepp och skadegörelse där man visar de lägsta siffrorna i östra Värmland. Det som drar ner Storfors en aning i rankingen är oavsiktliga olycksfall och bränder i byggnader.

Säkerhetssamordnare Michael Björklund berättar att kommunen startat ett intensivt brottsförebyggande arbete där skola, socialtjänst, polis och personal från fritidssektorn samverkar. Arbetet är inriktat på unga i åldern 12-20 som riskerar att hamna snett.

- Genom tätt samarbete vill vi fånga upp ungdomar som det finns oro kring. Målet är ökad skolnärvaro och alternativa fritidsintressen, säger Michael Björklund.

I kommunen startar också ett samverkansforum för att jobba ännu mer brottsförebyggande. EST, effektiv samverkan för trygghet, kommer att innebära månadsvisa träffar mellan bland andra polis, räddningstjänst, skola, tekniska enheten, näringslivsutvecklare och IFO.

Att Storfors är en liten kommun har både fördelar och nackdelar menar Michael Björklund.

- Nackdelen när det gäller statistik är att ett fåtal brott påverkar statistiken stort. Å andra sidan har man mycket lättare att få en översikt i en mindre kommun där man känner varandra. Folk håller koll i sina grannskap, säger han.

Läs mer om undersökningen på SKRs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tabell

Senast publicerad av Eva Wiklund