Logotype för Storfors kommun

Totalförsvarsövning, TFÖ 2020, genomförs i Sverige under nästa år

Nästa år genomförs en totalförsvarsövning i Sverige som ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft.

För Storfors kommuns del inleds TFÖ 2020 med en övning för kommunledningen under januari månad.

TFÖ 2020 är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och ska bidra till att stärka Sveriges motståndskraft. Den leds och samordnas gemensamt av Försvarsmakten och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

I övningen ingår drygt 400 deltagare; myndigheter, kommuner, länsstyrelser, regioner, näringsliv, frivilliga försvarsorganisationer med flera. Övningen är rikstäckande och deltagarna övar samverkan på nationell, regional och lokal nivå.

Totalförsvaret består av två delar, det militära försvaret och det civila försvaret. Sveriges kommuner har uppgifter inom den civila delen av försvaret och prioriterade uppgifter för kommuner är:

  • Säkerhetsskydd
  • Etablering av krisorganisation
  • Krigsplacering av personal
  • Kompetenshöjning av kommunledningar

Den civila delen av totalförsvaret ska säkerställa att det svenska samhället fungerar under höjd beredskap och eventuellt krig. Främst handlar det om att:

  • Värna civilbefolkningen
  • Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg
  • Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld

TFÖ 2020 är en möjlighet för Storfors kommun att höja kunskapen om totalförsvaret och att öva den förmåga som krävs vid höjd beredskap.

- Storfors är ju, liksom Sveriges övriga kommuner, en pusselbit i totalförsvaret. Genom att öva får vi en förståelse för vilken lagstiftning som gäller om det blir höjd beredskap och vilket ansvar kommunen får. Vi skapar helt enkelt en bra beredskap om det skulle inträffa något i framtiden, säger säkerhetssamordnare Michael Björklund.

Läs mer på MSBs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad av Eva Wiklund