Logotype för Storfors kommun

Stort uppsving för e-tjänster i Storfors

Kristina Elmström, huvudansvarig för Storfors e-tjänster kan berätta om ett ökat intresse.

Kristina Elmström, huvudansvarig för Storfors e-tjänster kan berätta om ett ökat intresse.

Allt fler väljer att använda e-tjänster i Storfors kommun.

Dessutom ökar antalet e-tjänster för de kommunala verksamheterna stadigt.

- Vi har märkt ett stort uppsving, säger Kristina Elmström, som är huvudansvarig för systemet.

GÅ DIREKT TILL STORFORS E-TJÄNSTER Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansöka om förskoleplats, kanske anmäla sitt barn till Kulturverkstaden eller göra en felanmälan av en trasig gatlykta? Dygnet runt finns en rad kommunala tjänster som kan användas.

Sedan slutet av 2018 har Storfors kommun en plattform där alla e-tjänster och blanketter är samlade. Det finns både e-tjänster där du loggar in med hjälp av bank-id och tjänster där det inte krävs någon inloggning. Alla tjänster och blanketter kan du fylla i med hjälp av din surfplatta, telefon eller dator.

Utbudet av e-tjänster har fördubblats på drygt ett år, från 19 i slutet av 2018 till 39 i början av 2020. Nya tjänster tillkommer hela tiden och medborgarna får gärna vara med och påverka vilka nya e-tjänster som ska införas.

- Kanske finns det e-tjänster som invånarna saknar, då vill vi gärna få tips om detta, säger Kristina.

Fördelen med de digitala e-tjänsterna är flexibiliteten och möjligheten att använda dem vilken tid på dygnet som helst och från olika plattformar. Pappersflödet minskar också vilket är positivt för miljön.

- Jag kan inte se några nackdelar med e-tjänsterna. Om någon tycker att det känns ovant vi hjälper vi gärna till i kommunhusets reception för den som behöver hjälp, säger Kristina.

Precis som tidigare kan man självklart slå en signal till kommunen via växeln och även få hjälp den vägen.

Nedan listas några av de e-tjänster som idag finns att nå via kommunens hemsida, storfors.se.

Den som har förslag på en ny e-tjänst kan använda den digitala förslagslådan för detta.

Via ”Mina sidor” kan den som skickat in ärenden med inloggning via bank-id följa sina inskickade ärenden eller återuppta en påbörjad ansökan.

Man kan även föra en dialog med kommunen i direkt i anslutning till ett ärende. Behöver något i ansökan kompletteras får personen ett meddelande direkt via i ”Mina sidor” där ärendet kan öppnas.

Tips på e-tjänster i Storfors kommun

Barn och utbildning

 • Ansökan om plats inom förskoleverksamhet och fritidsverksamhet
 • Ansökan om busskort (gymnasiekort) vid gymnasial utbildning
 • Elevkort - Anmälan/uppdatering av kontaktuppgifter för barn/elev i skola/förskola
 • Ansökan om inackorderingstilläggInkomstuppgift för beräkning av avgift för förskola och fritidshem
 • Ansökan om resetillägg för gymnasiet
 • Schema för förskola eller fritidshem
 • Ansökan om skolskjuts
 • Ansökan om specialkost
 • Uppsägning av plats inom förskola/fritidshem

Bygga, bo och miljö

 • Synpunkt, klagomål, förbättringsförslag inom bygga, bo & miljö
 • Under 2020 kommer e-tjänster inom bygg- och miljöområdet att införas av Karlskoga kommun – det är e-tjänster som även gäller Storfors och som kommer att nås via kommunens hemsida.

Kommun och politik

 • Autogiroanmälan
 • Lämna förslag till ny e-tjänst
 • Medborgarförslag

Stöd och omsorg

 • Ansökan om hemtjänst, särskilt boende, service eller trygghetslarm
 • Intresseanmälan för att bli familjehem, kontaktperson eller kontaktfamilj
 • Inkomstförfrågan, Fastställa avgift
 • Begäran om insatser enligt LSS
 • Månadsrapportering för kontaktperson och kontaktfamilj inom funktionsstöd eller IFO
 • Namnförslag på nyrenoverade boendet
 • Anmälan om oro för barn
 • Synpunkter, klagomål, förbättringsförslag inom stöd och omsorg

Trafik och infrastruktur

 • Bidragsansökan för enskild väg
 • Felanmälan gällande trafik och infrastruktur

Uppleva och göra

 • Anmälan till Kulturverkstad
 • Lotteriredovisning

GÅ DIREKT TILL STORFORS E-TJÄNSTER Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad av Eva Wiklund