Logotype för Storfors kommun

Storsatsning på livsmedelskluster i Storfors

Fem personer utanför kommunhuset

Några av de personer som jobbat för etableringen i Storfors; Kommunalråd Eva-Lotta Härdig Eriksson, tekniske chefen Jukka Mäenpää, näringslivsutvecklare Kicki Karlsson, oppositionsråd Ingemar Olsson samt kommunchef Johan Rosqvist.

Nordic Salmon vill satsa på en storskalig landbaserad fiskodling i centrum för ett cirkulärt industriellt kluster i Storfors.

- Målet är att producera 10 000 ton regnbåge per år – då har vi en året-runt-verksamhet med behov av många anställda, säger Tore Lyng, grundare och vd för företaget.

Under kommunstyrelsens möte den 18 december står nu frågan om ett markanvisningsavtal på agendan.

Nordic Salmon har under det senaste halvåret fört allt intensivare diskussioner med Storfors kommun om den mark som är planlagd för industri vid norra rondellen. Ett markanvisningsavtal skulle ge företaget ensamrätt på att förhandla med kommunen om köp av marken under två års tid. Ett framtida köp av marken är beroende av om företaget får miljötillstånd för verksamheten.

- Avsikten med avtalet är att både kommunen och företaget ska verka för att möjliggöra den här satsningen på landbaserad fiskodling med tillhörande verksamheter, säger kommunchef Johan Rosqvist, som är mycket nöjd med att ärendet kommit så här långt.

- Konceptet är spännande och handlar inte enbart om hållbar fiskodling utan om en rad olika näringar som kan använda de restprodukter som uppstår, säger han.

Näringslivsutvecklare Kicki Karlsson tror att satsningen i Storfors kan få betydelse för hela Östra Värmland.

- Om detta förverkligas ser jag framför mig en mycket positivt tillväxt och utveckling i ett stort område, säger hon.

Tore Lyng berättar att gruppen bakom Nordic Salmon har gedigen kunskap och erfarenhet.

- Vi är ett gott sammansatt gäng med lång erfarenhet av fiske, förädlingsverksamhet och försäljning och även erfarenhet av att bygga upp stora fiskodlingar globalt. I det planerade partnerskapet ingår också etablerade teknikbolag med lång erfarenhet och innovativa spjutspetsbolag, säger Tore,

- Det är två saker som spelar in när det gäller hur snabbt den här etableringen kan ske. Miljötillståndet är det första vi kommer att sätta i gång med. Den andra punkten handlar om finansieringen där vi behöver knyta upp oss till en svensk bank, säger han.

Grundverksamheten är odling av 10 000 ton regnbåge per år men olika typer av förädlingsverksamhet i samverkan med andra företag är målet. Det kan handla om växthus som nyttjar överskottsnäringen, biogasanläggningar, tillverkning av gödsel eller annan användning av de restprodukter som uppstår.

- Ett kilo odlad lax kan exempelvis ge näring till i fyra kilo tomater, säger Tore Lyng.

Nordic Salmon kommer att bygga ut verksamheten i tre etapper med ett första steg på odling av 2000 – 3000 ton fisk per år. Antalet anställda beräknas i ett första skede till minst 50 personer, men med en fullt utbyggd anläggning och kringverksamheter kommer man att behöva långt flera.

- Vi hoppas att kunna etablera kontakt med lokala och regionala aktörer för att bygga vidare på det entreprenörskap som redan finns i området, säger han.

Varför vill då Nordic Salmon satsa just i Storfors? Företaget hade långt gångna planer i Bjuv, men när den politiska viljan prioriterade markanvändning för boende fanns inte längre de rätta förutsättningarna. Därefter har en lång rad andra kommuner hört av sig och efter en kommunturné föll valet slutligen på Storfors. Man menar framför allt på att orten ligger geografiskt väl till med god infrastruktur och kommunikationer. Man pekar också på bra tillgång till friskt vatten och kraftförsörjning, samt närhet till spetskompetens inom akvakultur på Karlstad universitet.

- Vi ser en stor potential för framväxt av en hållbar och innovativ cirkulär produktion inom livsmedel- och jordbruksnäringar i den här regionen, säger Tore Lyng.

Kommunalråd Eva-Lotta Härdig Eriksson är glad över företagets intresse.

- Om allt går i lås så känns det som en väldigt positiv utveckling för orten, säger hon.

Även oppositionsråd Ingemar Olsson är nöjd med att processerna med tillståndsansökan kan komma igång.

- Det här handlar ju inte bara om en laxodling utan konceptet bygger mycket på samverkan med andra företag i bygden. Som företagare ser jag mycket positivt på den betydelse detta kan få även för övrigt näringsliv, säger han.

Senast publicerad av Eva Wiklund