Logotype för Storfors kommun

Storfors kommun minskar med 24 personer

Statistik över folkminskning i länet

I elva av Värmlands kommuner minskar befolkningen 2020 jämfört med 2019. I Storfors handlar det om en minskning med 24 personer, vilket till största delen beror på fler döda än födda under året.

Det visar färska siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB.

Under 2020 föddes 31 barn i Storfors kommun medan 44 personer avled. Under samma period flyttade 275 personer in till Storfors medan 286 personer flyttade ut från kommunen.

Antalet invånare i Storfors var vid årsskiftet 3990 personer vilket är 0,6 procent färre än 31 december 2019 då kommunen hade 4014 invånare.

Storfors kommun är känd för en skola i toppklass och just nu projekterar man för en ny skola i Kyrksten. Där finns även ett av kommunens nya LIS-områden och kommunstyrelsen gav i mitten av januari klartecken för att påbörja planuppdrag i området – både för en ny skola och för bostäder i sjönära läge.

- Vi ser ju att det sker en inflyttning till Storfors, som ligger strategiskt mellan Kristinehamn och Karlskoga, och dessutom på pendlingsavstånd till både Karlstad och Örebro. En ny skola i Kyrksten och möjlighet till boende i sjönära läge kommer att vara viktiga faktorer för öka den inflyttningen ytterligare, säger kommunchef Mats Öman.

Storfors kommun är också en trygg kommun, både när företagarna i Sverige sätter betyg och när Polisen i Värmland sammanfattar läget i länet. Kommunalråd Hans Jildesten ser positivt på framtiden och tror även att fibreringen och den ökade digitala vanan kommer att gynna de mindre orterna ännu mer i framtiden.

- Vi hör ju att allt fler väljer att flytta ut från städerna i spåren av pandemin. Man vill bo större, gärna mer naturnära och man har dessutom upptäckt möjligheterna att jobba mer på distans. Här i Storfors finns bra skola, förskola och äldreomsorg samtidigt som huspriserna är rimliga och fibreringen börjar nå målet. Det borde göra oss till ett intressant alternativ, säger han.

I hela Sverige är vi, enligt den senaste befolkningsstatistiken, 10 379 295 invånare. Det är en ökning med 0,5 procent jämfört med 2019 och den lägsta befolkningsökningen på 15 år.

Kommunalråd Hans Jildesten ser positivt på framtiden och menar att Storfors kommun behöver jobba ännu hårdare för att stimulera till inflyttning.

Senast publicerad av Eva Wiklund