Logotype för Storfors kommun

Storfors kommun beredd att ta emot 35 flyktingar

Bild på en man

Kommunchef Johan Rosqvist berättar att Storfors kommun sagt ja till den föreslagna fördelningen av flyktingar från Ukraina.

Värmland har beredskap att under året ta emot 2 299 skyddsbehövande flyktingar från Ukraina.

För Storfors del gäller ett mottagande på 35 personer.

- Vi har sagt ja till att ta emot vår andel och fokuserar på att göra det med kvalitet. Vi vill få dessa personer, som troligen har svåra och tunga upplevelser i bagaget, att känna sig välkomna, säger kommunchef Johan Rosqvist.

I avvaktan på att ny lagstiftning, som ska reglera fördelningen mellan kommunerna, träder i kraft den 1 juli har Migrationsverket fastställt en fördelning på länsnivå. Länsnivån har brutits ner till ett förslag om fördelningstal på kommunnivå.

Fördelningen baseras på en uppskattning av hur många boendeplatser som behövs utifrån Migrationsverkets huvudscenario om att 76 000 personer kommer att söka skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet fram till halvårsskiftet.

Länsstyrelsen i Värmland har haft dialog med kommunerna om en eventuell omfördelning. Storfors har meddelat att det finns beredskap för att ta emot de föreslagna 35 personerna, varav två redan sökt sig till Storfors på egen hand.

För kommunens del gäller att hjälpa till med boende, skola och annan service som kan behövas.

Länsstyrelsen Värmland har nu rapporterat in förslag om fördelningen av skyddsbehövande på kommunnivå till Migrationsverket.

- Kommunerna har hanterat fördelningen på ett föredömligt och solidariskt sätt trots att processen gått snabbt. Dessutom saknas fortfarande en del svar på flera viktiga frågor som bland annat rör det praktiska mottagandet och ersättningar, vilket också varit en utmaning i processen, säger Elin Nystrand, Stabschef Länsstyrelsen Värmland och ansvarig för dialogprocessen med länets kommuner.

Det finns idag inga uppgifter om när flyktingar från Ukraina kan anlända till Storfoss.

Senast publicerad av Eva Wiklund