Logotype för Storfors kommun

Skyddsrummen i Storfors är kontrollerade

Bilder på olika skyddsrum

Säkerhetssamordnare Michael Björklund och Jukka Mäenpää, enhetschef för teknisk drift, undersökte på fredagen de två skyddsrum där Storfors kommun är fastighetsägare.

Under de senaste dagarna har de skyddsrum som kommunen respektive Stiftelsen Björkåsen ansvarar för kontrollerats.

- Kommunen är fastighetsägare för Sporthallen och Bjurtjärns skola. Dessa två skyddsrum kan utan problem ställas i ordning inom 48 timmar om det skulle behövas, säger säkerhetssamordnare Michael Björklund.

Under fredagen gjorde han ett besök tillsammans med Jukka Mäenpää, enhetschef för teknisk drift. De båda såg över lokalerna, fläktar och det material som fanns på plats. Miljön är inte den trevligaste under Bjurtjärns skola, men som skyddsrum fungerar lokalen.

Stiftelsen Björkåsen har också kontrollerat de skyddsrum som finns i stiftelsens fastigheter, och Jerry Johansson, chef för stiftelsen, berättar att man kontinuerligt har tillsyn på skyddsrummen.

- De är i ordning och kan enkelt sättas i bruk inom de två dygn som krävs, säger han.

Det finns cirka 65 000 skyddsrum i Sverige som har plats för cirka sju miljoner personer. Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Det har speciell ventilation och luftsluss så att man ska kunna minimera verkan från giftiga gaser.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; MSB, skriver på sin sida att tanken inte är att skyddsrummen ska räcka till hela befolkningen. De är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer. MSB menar att den som bor på landsbygden kanske själv har en källare eller något liknande som kan vara ett alternativt skydd.

Michael Björklund vill betona att Sverige inte befinner sig i ett läge med höjd beredskap idag, även om säkerhetsläget har försämrats.

- Vi har varit ute för att skaffa oss mer kunskap och få en bild över hur skyddsrummen ser ut, men jag håller det som föga troligt att de kommer att behöva användas, säger han.

I ett läge med höjd beredskap i Sverige ska fastighetsägaren bereda tillträde till skyddsrummet inom 48 timmar. De som ska använda skyddsrummet ska själva ställa i ordning det med hjälp av instruktioner och det material som finns på plats, exempelvis nödtoaletter.

Den som har ytterligare frågor kring kommunens arbete med trygghet och säkerhet får gärna ringa kommunens säkerhetssamordnare Michael Björklund på tel 0590-611 45.

Ett offentligt möte om krisberedskap arrangeras också den 16 mars i Kulturhuset, klockan 13.00 och klockan 18.00. Då finns möjlighet att ställa frågor till säkerhetssamordnaren och kommunchef Johan Rosqvist.

Länk till MSBs sida med frågor och svar om skyddsrum. Länk till annan webbplats.

Kontakt på MSB angående skyddsrumsfrågor, tel 010-240 55 22. mail skyddsrum@msb.se
Telefonsamtal till MSB besvaras vardagar mellan klockan 08.00-11.00 och 12.00-15.00 (måndagar ojämn vecka klockan 08.00-08.30 samt klockan 10.00-11.00).

Två herrar i ett skyddsrum

Kari Kumpulainen och Jerry Johansson från Stiftelsen Björkåsen besöker ett av stiftelsens många skyddsrum.

Karta över Storfors med skyddsrum markerade.

Här finns skyddsrummen inom Storfors kommun.

Senast publicerad av Eva Wiklund