Logotype för Storfors kommun

Planarkitekt ser stor potential för LIS-områden i Storfors

Planaktitekt Pelle Rathsman och miljökonsult Henrik Ernstson jobbar med fältstudier i Storfors.

Planaktitekt Pelle Rathsman och miljökonsult Henrik Ernstson jobbar med fältstudier i Storfors.

Just nu pågår inventering och utvärdering av de LIS-områden som pekades ut i översiktsplanen för Storfors 2013.

- Vi ser att det finns stor potential både för fritidsboende och permanentboende i strandnära lägen i Storfors. Nu gäller det att vi får fastighetsägarna med på tåget, säger kommunens planarkitekt Pelle Rathsman.

LIS-område betyder landsbygdsutveckling i strandnära område. Genom att identifiera sådana områden kan det uppstå möjligheter att bygga närmare vattnet än annars. LIS-områdena ska vara väl avgränsade och man måste analysera att de är lämpliga för landsbygdsutveckling och acceptabla ur naturvårdssynpunkt.

Detta är vad som pågår i Storfors just nu. Tillsammans med miljökonsult Henric Ernstson har planarkitekten tillbringat åtskilliga timmar ute i naturen, för att på plats granska de olika lägen som kan vara aktuella.

Viktiga faktorer är att läget ska vara naturskönt men också någorlunda lättillgängligt och gärna finnas i anslutning till annan bebyggelse och kommunikationer.

- LIS-områdena behöver ju vara tillgängliga, och om de läggs i anslutning till annan bebyggelse, kan de stödja de lokala försörjningen av service och kommunikationer, säger Pelle Rathsman.

I översiktsplanen pekar man ut ett antal områden som kan vara lämpliga. Det gäller Furuvik, Tranmyren/Lervik, Jordkullen, Solvik, Råglanda, Dalbäcken. Ullvettern/Ullvetterstorp, Bjurvik och Västra Mörkviken. Pelle Rathsman och Henric Ernstson har också granskat några nya områden; Kyrksten/Alkvettern, Lungsund/Lundsberg, Nässundet med Ullvetterns norra strand samt Bjurbäcken och befintliga fritidshusområden (se karta).

- På vissa ställen handlar det om åkermark som håller på att växa igen. Där skulle ett LIS-område kunna vara räddningen. Andra ställen är attraktiva för att de ligger vackert och ändå tillgängligt medan ytterligare andra kanske behöver bevaras för friluftslivet, säger Henric Ernstson.

Då båda ”fältarbetarna” har redan kontaktats av intresserade markägare.

- Det finns faktiskt en hel del intresse redan innan vi tagit kontakt med markägare. Man har läst om arbetet med LIS-områdena och hör av sig. I en del fall kan det betyda att vi får utvidga de tänka områdena lite, säger Pelle Rathsman.

Efter sommaren ska sammanställningen över områdena vara klar att presenteras för kommunens politiker. Då räknar man också med att man hunnit kontakta markägare.

- Vi hoppas ju att många markägare ska se det här som en möjlighet till utveckling. Vi ser ju att det finns goda förutsättningar både för turism och fast boende, säger Pelle Rathsman.

Har du synpunkter på förslaget? Är du kanske markägare och vill föreslå andra områden?

Kontakta gärna: Pelle Rathsman 054-18 20 55, rathsman.ark@telia.com

karta

Senast publicerad av Eva Wiklund