Logotype för Storfors kommun

Ny tobakslag träder i kraft

Riksdagen beslutade den 12 december 2018 om en ny tobakslag.

De viktigaste punkterna i den nya lagen, som träder i kraft 1 juli 2019 är:

Tillståndsplikt införs för tobaksförsäljning

Rökförbud i utomhusmiljöer som uteserveringar, entréer, perronger, lekparker med flera. Rökförbudet utvidgas även till att gälla elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning.

Förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner.

Regeringen bör återkomma till riksdagen med lagförslag om marknadsföring av tobaksvaror på internet senast 19 mars 2019.Tobaksproduktdirektivets regler om spårbarhet och säkerhetsmärkning genomförs och börjar gälla 20 maj 2019Sverige ratificerar Världshälsoorganisationen WHO:s protokoll för att eliminera olaglig handel med tobaksvarorRegeringen hade föreslagit en skärpning av marknadsföringsreglerna, men den nuvarande skrivningen i tobakslagen kvarstår. Den innebär att det är förbjudet att marknadsföra tobaksprodukter utom vid försäljningsställen men reklamen får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobak.

 

Pernilla Andersson Wiss
Miljöinspektör och alkoholhandläggare

Senast publicerad av Eva Wiklund