Logotype för Storfors kommun

Ny ägare tillträder camping och hotell i Lungsund

Karta över den sålda fastigheten i Lungsund.

Fastigheten Lungsundet 1:105 består av det grönfärgade området. Marken längs strandlinjen tillhör även fortsatt Storfors kommun.

I början av juni fattade Storfors kommunfullmäktige beslut om att sälja camping och hotell i Lungsund för en köpesumma på 4,2 miljoner kronor.

AB Storfors mark- och industrifastigheter upprättade därefter ett köpekontrakt med köparna Olof och Linda Ohlsson. De tillträder nu fastigheten Lungsundet 1:105 den 1 oktober som planerat, efter att köpesumman kommit kommunen tillhanda. Köpebrevet undertecknades idag, fredagen den 1 oktober.

Strandremsan längs vattnet ägs fortsatt av kommunen vilket innebär att badplats och plats för båtbryggor fortsatt kommer att vara kommunal. Stranden och båtbryggorna ska även i fortsättningen vara tillgängliga för allmänheten.

Senast publicerad av Eva Wiklund