Logotype för Storfors kommun

Miljonprojekt ska motverka problematisk skolfrånvaro i Storfors

Glädje i Storfors över EU-miljoner. Kommunchef Johan Rosqvist, projektledare Kerstin Carlvik, verksamhetsutvecklare Ann-Louise Izindre, kommunalråd Hans Jildesten och skolchef Annelie Izindre.

Tillsammans med Vansbro och Forshaga har Storfors kommun landat ett EU-projekt på 17,7 miljoner kronor.

Under tre år kommer kommunerna att jobba intensivt för att förebygga problematisk skolfrånvaro.

- Problemet är stort i hela Sverige och även om vi jobbar hårt idag så räcker det inte till. Nu får vi nya infallsvinklar på hur vi kan arbeta. Det här projektet ger mig som skolchef stort framtidshopp, säger skolchef Annelie Izindre

PIA (Promote Health, Important choices and Attendence) är ett EU-projekt som handlar om att förebygga skolavhopp och problematisk skolfrånvaro och möjliggöra väl avvägda gymnasieval. Kommunerna vill utveckla ett hållbart arbetssätt och samverkansformer kring de elever som behöver extra insatser för att klara sin utbildning i grundskolan.

Målet är att fler elever ska slutföra grundskolan med gymnasiebehörighet. Man kommer bland annat att jobba med elevernas förmåga att göra väl underbyggda framtidval och öka förmågan att fatta bra beslut kring hälsa och livsstil.

- Idag behöver du en utbildning för att ta dig vidare i livet. Långsiktigt ser vi effekter av den här typen av arbete i hela samhället. Vi får höjd utbildningsnivå, minskad arbetslöshet, minskad ohälsa och minskat ekonomiskt bistånd, säger Annelie Izindre, som betonar att samverkan mellan skola, IFO och vårdnadshavare fortsätter att vara en viktig byggsten.

Insatserna kommer att riktas individuellt mot de elever som idag inte alls är i skolan eller har hög frånvaro. Det kan handla om motivationssvårigheter, fysisk eller psykisk ohälsa eller andra psykosociala svårigheter. Projektet vänder sig även till elever som ligger i riskzonen för hög frånvaro, men också till alla elever för det förebyggande och främjande arbetet.

Även lägre frånvaro kan bli ett problem för enskilda elever. Tio procents frånvaro under 20 veckor blir nästan fyra hela veckor på ett skolår medan 20 procents frånvaro är ungefär två månader.

Kommunalråd Hans Jildesten ser mycket positivt på satsningen och säger att den blir en viktig pusselbit för att motverka skolavhopp.

- Skolfrånvaron sjunker i åldrarna och vi måste agera. Problematisk skolfrånvaro är ett växande problem som ger konsekvenser för både individ och samhälle, säger han.

PIA är ett projekt inom Socialfondsprogrammet ESF+ som startar i februari 2023 och pågår till december 2026.

Senast publicerad av Eva Wiklund