Logotype för Storfors kommun

Många förslag från medborgardialogerna i kommunen

Kommunalråd Hans Jildesten, oppositionsråd Håkan Larsson har tillsammans med folkhälsosamordnare Kicki Karlsson samt Kultur och fritidschef Olle Rodéhn besökt Lungsund, Bjurtjärn och Storfors för medborgardialoger.
- Det här ska vi göra mer regelbundet i framtiden, säger Hans Jildesten.

Turnén för att fånga upp medborgarnas åsikter har blivit väl emottagen.
- Äntligen blir vi lyssnade på, tyckte boende i Bjurtjärn.
Ett knappt 100-tal personer kom till de tre mötesplatserna, och kommunalråd Hans Jildesten är nöjd med uppslutningen.
- Folk som kom var otroligt intresserade och engagerade i sin bygd. Det är sådana människor som får Storfors hela kommun att växa, säger han.
Det blev kvällar fyllda av intensiva diskussioner och goda idéer för bygdens bästa.
- Man är ju van att tänka positivt och klara av en massa saker när man bor på landet, säger Håkan Larsson, som tycker att det är spännande att höra medborgarnas tankar i olika delar av Storfors kommun.
De sammanställda åsikterna från turnén finns listade nedan.
- Vi kommer så småningom att kommentera vad som är möjligt att åtgärda eller jobba vidare med, säger Hans Jildesten.
Några av de tankar som vädrades i de olika diskussionsgrupperna var behovet av bättre kommunikationer, fler mötesplatser, uppsnyggning i våra samhällen och önskemål om samlingslokaler.
Även sänkta hastigheter vid skolor, service som fiber och taxi samt fler kulturevenemang fanns på önskelistorna.
Att medborgardialog är något som många önskar stod helt klart.
- Det här var ett väldigt bra initiativ. Det känns fint att få möjlighet att komma till tals och att vi i bygden får träffas och diskutera, sade Meta Davidsson på träffen i Lungsund.

Åsikter & förslag från dialogerna

Bjurtjärn

Snygga upp/vårda: Städa upp ödetomter, klipp häckar i Kyrksten och Tåbäcken, snygga upp bygdegården, snygga upp återvinningsstationen, vårda de stigar, vandringsleder och skidspår som finns, bevara kulturella platser som dammen vid Åsjöhyttan.
Service: Fixarservice, pensionärer skulle kunna äta på skolan.
Nytt: Nya skolan - vad händer? Fler ridvägar och vandringsleder i Bjurtjärn, Fler natursköna rastplatser
Freske lufta: Fler reportage från Bjurtjärn/Kyrksten, sommarstugeägare bör få tidningen.
Transporter: Sänkt hastighet i Kyrksten /vid skolan, tätare busstrafik, bussar kvällar/helger, info om anropsstyrd trafik
Övrigt: Fler ombud för grannsamverkan, central kulturpeng att söka för arrangemang, högre förlustbidragsgräns, välkomna nya invånare med välkomstpresent, återvinningsstationen tillbaka till Kyrksten, kanal som förbinder Bergslagskanalen med Vänern, E-sport för att attrahera unga, ett dagrum i 50 -60 –tals stil i nya äldreboendet, utveckla Jobbcentrum, taxi, spårsläde att låna, förbud för smällare och fyrverkerier, uppdatera facebook och hemsida, QR-koder för aktiviteter i Freske lufta, förslag tas fram för ökad samvaro.

Storfors

Fler sittplatser: Parkbänkar i Ravinen, Strandparken, utanför Seniorernas Hus. Service: Biltvätt.
Grillplatser: i Ravinen, Strandparken.
Städning/röjning: Industriområdets sida mellan rondellerna, träd längs Lillforsvägen mellan väg och trottoar, snygga upp tomter, laga håliga vägar, rusta skolskogen.
Seniorernas hus: Dörröppnare, handtag på toa, höjda handikapptoaletter.
BUS: Mer pengar till BUS, BUS-råd mer aktivt.
Aktiviteter i centrum: Teater och konsert, bio, levande torg, bondemarknad, danskurser, Pokemongym, kursverksamhet, filmklubb, utegym, fler kulturarrangemang.
Riva/ta bort: Fallfärdiga byggnader (även grillen), skrotbilar
Träffpunkter: Attraktivare ungdomsgård, fler träffpunkter, ”barhäng, Lekland i fabriksbyggnad, renoverad/ny simhall, bowling.
Övrigt: Öppna Kvarnvägen, skateboardhinder på skolgården, subventionerat gymkort för nysvenskar, mer reklam för Kulan, hörslingor i Kulturhuset och Seniorernas hus.

Lungsund
Service: Fiber till Lungsund, dålig mobiltäckning i Viggeby, Blomsterhult och Grytingsbron, fungerande mack i Storfors, bättre bussförbindelser, kyrkbåt som turistsatsning (även till bastuflotten), kan kommunens minibussar hämta folk till bio? Fler kulturevenemang, B&B i gamla förskolan, hotellet i Lungsund behöver utvecklas – i samråd med boende.
Nytt: Bygga ut i Furuvik med nya villor, utveckla fisketurismen, utveckla vandringsleder, förbättra hotellets utbud & öppettider, skaffa lokal för bygdens folk (ej enbart kyrklig).
Städning/uppfräschning: Uppfräschning av grönområden, röjning ödetomter/rivningsfastigheter, gatubelysning fräschas upp, vassbekämpning i viken Öjevättern, bättre skyltning till hotellet för café, bad, mat.

Åsikter/önskemål från alla tre dialogerna:
Bra med medborgardialog, gärna en gång per år.
Stor försämring när Kulturskolan blev Kulturverkstad.
Önskas: Serviceboende i Storfors, fungerande mack i Storfors, reklam i Tyskland om turism, mailinglista för att bli påmind om olika aktiviteter, fler möjligheter till shopping, fler jobbmöjligheter.

Senast publicerad av Eva Wiklund