Logotype för Storfors kommun

Kollektivtrafiknämnden föreslår kostnadsfria vaccinationsresor

Det är Region Värmland som ansvarar för vaccinationerna mot covid-19 i Värmland.

Region Värmlands kollektivtrafiknämnd föreslår nu regionfullmäktige att fatta beslut om kostnadsfria vaccinationsresor – även för den som saknar kollektivtrafik.

Beslut i regionfullmäktige fattas den 17 februari.

Förslaget behandlades i kollektivtrafiknämnden den 2 februari och ser ut som följande:

  • Alla resor med linjetrafik till och från någon av Region Värmlands vaccinationsmottagningar är avgiftsfria. Utlägg ska kunna verifieras och ersättning hanteras via regionens sjukreseenhet enligt gällande rutiner (Belopp under 50 kronor utbetalas inte och inte heller utlägg som är äldre än ett år).
  • Resa med servicetrafik till och från vaccinationsmottagningarna är också avgiftsfria. Avgiftsfriheten gäller för personer med behov av servicetrafik. Med behov avses att personen har färdtjänsttillstånd, sjukreseintyg eller transporttekniska skäl (kollektivtrafik saknas på hela eller delar av sträckan).
  • Resa med privat bil till och från någon av Region Värmlands vaccinationsmottagningar ska ersättas för alla som tillhör riskgrupper, alla som är 70 år eller äldre, samt alla som inte har tillgång till kollektivtrafik. Ersättning sker enligt regionens nuvarande regelverk (15 kronor per mil). Utlägg ska kunna verifieras och ersättning hanteras via regionens sjukreseenhet enligt gällande rutiner.

De tillfälliga sjukresereglerna föreslås gälla till och med 30 juni eller fram till dess att Region Värmlands vaccinationsplan är genomförd.

För att säkerställa fordonstillgång kommer erbjudandet om servicetrafik att styras till vissa utbudsdagar per ort i samråd med regionens vaccinationsplanering.

Bokning av resa sker enligt nuvarande regler för sjukresa via kollektivtrafikens beställningscentraler (Värmlandstrafik och Samres) senast klockan 12.00 vardagen innan resa. Samordning av resenärer (samåkning) sker utifrån de tillfälliga utglesningsregler i fordonen som gäller under pandemin.

Senast publicerad av Eva Wiklund