Logotype för Storfors kommun

Integration blir en egen enhet

Kommunfullmäktige har beslutat att BAS-enheten (Bildning, arbetsmarknad och stöd) ska delas. Nu blir Integration en egen enhet.

Anledningen är att BAS-enheten växer på alla områden. Verksamheten kring ensamkommande barn har vuxit och samtidigt ökar SFI-undervisningen. Trycket på IFO, Individ och familjeomsorgen, ökar också kraftigt med tanke på alla utredningar och besök som ska göras för de ensamkommande barnen.

Förändringen ska träda i kraft den 11 april 2016 och innebär att:

* BAS-enheten delas så att Integrationsavdelningen och verksamheterna kring ensamkommande barn bli en egen enhet.

* Individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad samlas i en enhet.

* Komvux, SFI och introduk-tionsprogrammen flyttas till enheten grundskola som då byter namn till skola.

* Rektorstjänsten för Vuxenutbildningen utökas från 50 till 100 procent för att även ansvara för det ökade antalet nyanlända elever i grundskolans ”slussar”. Utökningen finansieras av medel från Migrationsverket.

Senast publicerad av Eva Wiklund