Logotype för Storfors kommun

Inflyttningsfrågan viktig för Storfors komun

Kommunchef Johan Rosqvist och kommunalråd Eva-Lotta Härdig Eriksson betonar vikten av att Storfors ska vara en bra kommun för invånarna.

Storfors har minskat med 81 personer under 2023.

En fjärdedel av minskningen beror på att antalet döda är fler än antalet nyfödda. När det gäller in- och utflyttning har kommunen tappat 59 invånare.

- Det här är en prioriterad fråga för oss, säger kommunalråd Eva-Lotta Härdig Eriksson.

Kommunchef Johan Rosqvist betonar vikten av kommunens arbete för att invånarna ska trivas och må bra. Det skapar en attraktivitet i sig.

- Vårt största åtagande är ju att leverera god service och bidra till en bra vardag för alla som bor i kommunen. Där arbetar vi självklart för en fortsatt utveckling, säger han.

Varje år flyttar cirka 200 personer in till Storfors – från övriga länet, andra delar av Sverige eller från andra länder. En del för att de har anknytning till orten, men andra för att de hittat ett perfekt hus, söker bra skola eller lockas av ett lugnare, lantligare liv eller kanske den överskådliga tillvaron i en liten tätort.

Att få känna sig delaktig och skapa nya sociala kontaktnät kan göra stor skillnad om man flyttar till ett helt nytt sammanhang och där har både föreningsliv och den kommunala organisationen en uppgift menar Johan Rosqvist.

- Att ta hand om våra nyinflyttade är naturligtvis lika viktigt som att ta hand om dem som bott här länge. Vi har haft en inflyttarträff med positivt resultat och funderar nu på att arrangera lite enklare men tätare träffar för just nyinflyttade, säger han.

Under 2023 flyttade 192 personer in till Storfors medan 251 personer flyttade ut från kommunen. Under samma period föddes 31 barn medan 53 personer avled.

Eva-Lotta Härdig Eriksson poängterar att Storfors har många fördelar som skulle kunna attrahera inflyttare.

- Storfors är en liten kommun, men det är också vår styrka. Många med mig uppskattar att det är nära både till politiker och till aktiviteter här. Vi har 50 mil sjökust och ett sammanhängande sjösystem på sex mil, en bra skola och många olika samlingspunkter för både äldre och yngre, säger hon.

Hon nämner bland annat Kulturhuset med fritidsgård, biograf, danslokaler och bibliotek. Nybyggda Jordkullen Arena med allt från golfsimulator, padel och skytte till bowling och den nyrenoverade bassängen där det kommer att vara verksamhet i stort sett alla kvällar.

- Vi har en närhet här som gör det lättare att hitta sammanhang där man trivs, säger hon.

En åtgärd för inflyttning är att skapa flyttkedjor där fler lediga hus kan attrahera barnfamiljer. Under våren undersökts nu vilken typ av boende som äldre skulle vilja se i framtiden för att byta huset mot någon typ av lägenhetsboende. Det är Storfors kommun och Stiftelsen Björkåsen som jobbar tillsammans med forskare från Uppsala Universitet och projektet är möjligt tack vare ett bidrag på 4,7 miljoner kronor från det statliga forskningsrådet Formas.

Eva-Lotta pekar också på den privata markägare som vill tillgängliggöra 20 nya sjönära tomter på Herrnäset i Bjurtjärn.

- Där är vi i slutfasen med detaljplanearbetet för att göra det möjligt, säger hon.

Kommunen har också fått frågor från boende i Sävvikens fritidshusområde om åtgärder för att underlätta en omvandling till permanentboende. Man vill bland annat kunna bygga större än detaljplanen idag tillåter och även här kan lediga tomter skapas.

- Detta ser vi mycket positivt på och vi har påbörjat ett arbete där, säger hon.

Nyligen släppte kommunen också en inflyttarwebb för att samla den information som potentiella inflyttare söker.

- Det ska vara enkelt och överskådligt. Dessutom är vi väldigt glada över de kontaktpersoner, både i tätorten och ute i byarna, som gärna ställer upp och guidar och informerar den som funderar på en flytt. Det finns många som vill hjälpa till att lyfta fram sina boendeorter, säger Eva-Lotta Härdig Eriksson.

Senast publicerad av Eva Wiklund