Logotype för Storfors kommun

Flexibel och lojal personal är räddningen i ansträngt läge

Två män framför kommunhuset

Kommunalråd Hans Jildesten och kommunchef Johan Rosqvist vill rikta ett stort tack till kommunens lojala, kreativa och flexibla personal i det ansträngda läge som pandemin nu orsakar inom verksamheterna.

Just nu är läget inom kommunens olika verksamheter ansträngt. Inom alla områden gör personalen sitt yttersta för att möta den situation som uppstått i och med ökad smittspridning av covid-19

Inom skolan är ungefär 35 procent av alla elever sjuka eller hemma på grund av familjekarantän. Personal inom både skola och förskola är också frånvarande i olika utsträckning på de olika avdelningarna.

- Just nu kan vi hålla både skola och förskola igång, men det beror på att vi har oerhört flexibel personal som jobbar över gränserna och går in extra. Vi har också duktiga och lojala vikarier, säger skolchef Annelie Izindre.

Inom vården är läget också mycket tufft. Personal jobbar extra skift och vikarier ställer upp på ett mycket bra sätt. Personal från arbetsmarknadsenheten har nu gått in för att hjälpa till med service inom vård och omsorg.

- Vår personal jobbar verkligen maximalt både inom hemtjänst, särskilt boende, hemsjukvård, rehabilitering och funktionsstöd, säger verksamhetschef Margareta Albért.

Hon vill även ge en stor eloge till den personal som jobbar med bemanning och planering.
- De gör verkligen ett fantastiskt jobb för att tillsätta all de vakanser som nu uppstår i rask takt. Trots det ansträngda läget lyckas de också väl med att planera så att kunderna får den hjälp de behöver, säger hon.

Inom vården har man gått ut i en kampanj för att hitta fler vikarier, med god respons. Inom förskolan ber man nu vårdnadshavare att hålla barnen hemma, om det är möjligt utan att behöva ta ledigt från jobbet.

Även inom andra delar av kommunen är läget ansträngt, det gäller såväl tekniska enheten, kultur- och fritid liksom administrativa funktioner.

- Vi ser hur alla verksamheter nu hittar nya, kreativa lösningar och hur man verkligen hjälps åt för att fortsatt kunna ge Storfors medborgare den service och omsorg som är nödvändig. Jag är mycket imponerad av den lojalitet, kreativitet och kämparglöd som jag ser hos personalen i Storfors, säger kommunchef Johan Rosqvist.
Just nu är läget under kontroll, men kommunledningen har täta avstämningar för att följa utvecklingen och för att kunna sätta in åtgärder snabbt.

- Det är ett kritiskt läge, men tack vare de ansträngningar som all personal nu gör har jag en god magkänsla för att vi ska kunna lösa de utmaningar vi möter, säger Johan Rosqvist.

Kommunalråd Hans Jildesten riktar en stor eloge till all personal i kommunen, och han vill även tacka för alla insatser som gjorts under hela pandemitiden.

- Just nu är det extra ansträngt och vi ser insatser utöver det vanliga, men vi vet också att personal inom både vård och omsorg samt skola har gjort stora ansträngningar under lång tid, säger Hans Jildesten, som också vill rikta sig till Storfors invånare:

- Jag tycker att alla invånare i Storfors ska vara glada att kommunen har en så kompetent personal som verkligen ställer upp. Jag vill uppmana alla som kan att vaccinera sig och att hjälpa personalen på de olika sätt de kan. Just nu exempelvis genom att avlasta förskolan när det är möjligt, säger han.

Senast publicerad av Eva Wiklund