Logotype för Storfors kommun

Extra kommunstyrelsemöte 18 december

Under kommunstyrelsemötet den 18 december står flera punkter på agendan, bland annat beslut om markanvisningsavtal för Nordic Salmon, redovisning av utredning gällande skolsituationen i Bjurtjärn-Kyrksten samt redovisning av utredning gällande fortsatt hantering av Jordkullen Arena där kommunen har ett borgensåtagande.

Markansvisningavtal
Gällande markanvisningsavtalet handlar det om ett företag som vill satsa på ett industriellt kluster med utgångspunkt från en storskalig landbaserad fiskodling. Tanken är en produktion på 10 000 ton ädelfisk per år där olika restprodukter nyttjas till exempelvis näring för växthusproduktion av grönsaker, produktion av gödning eller en biogasanläggning. Markanvisningsavtalet innebär att företaget får två år på sig att söka miljötillstånd och andra tillstånd för att kunna sätta igång verksamheten. Först i nästa steg handlar det om att företaget kan köpa marken, som ligger vid norra rondellen i Storfors.

Utredning om skolsituationen
En övergripande utredning gällande olika alternativ för skolsituationen i Bjurtjärn – Kyrksten finns nu för politikerna att utgå ifrån. Följande alternativ finns med i översynen, utan inbördes rangordning.

  • Nuvarande lösning med Bjurtjärns skola som endast är hållbar en kort period
  • Akut underhåll och uppfräschning av Bjurtjärns skola för att förlänga livslängden i 20-25 år
  • Omfattande renovering av Bjurtjärns skola och idrottshall
  • Paviljonglösning vid Bjurtjärns skola samt renovering av förskolor och idrottshall
  • Nybyggnation av skola och förskola i Kyrksten – alla resurser samlas där
  • Paviljonglösning i Kyrksten gällande både förskola och skola
  • Samordning av Kroppaskolan och Bjurtärns skola vilket skulle innebära att skolan centraliseras till tätorten, medan förskolor och fritids finns kvar i Bjurtjärn/ Kyrksten.

Utredning gällande Jordkullen Arena
Politikerna kommer att få en rad olika alternativ gällande sport- och aktivitetshallen Jordkullen Arena att ta ställning till. Några av de alternativ som finns med i genomgången är följande utan inbördes rangordning:

  • Storfors Idrottsallians fortsätter att äga och driva arenan. Storfors kommun höjer bidraget motsvarande ränte- och amorteringskostnader för arenan alternativt att kommunen höjer bidraget med en lägre summa vilket kräver att Idrottsalliansen hittar intäktsmöjligheter eller sänker kostnaderna. Det kan också bli frågan om att Idrottsalliansen försätts i konkurs.
  • Storfors kommun köper anläggningen och driver den i egen regi med liknande verksamhet som Idrottsalliansen. Ett annat alternativ är att kommunen köper in anläggningen, men att Idrottsalliansen fortsätter att driva den – med eller utan nuvarande bidrag till Sporthallen som uppgår till 900 000 kronor per år. Ett tredje alternativ är att kommunen upplåter hallen till annan aktör, med omsättningshyra, fast hyra eller utan hyra.
  • Jordkullen Arena säljs till kommersiell aktör, men avtal tecknas med kommunen om tillgänglighet till skol- och föreningsverksamhet.

På kommunens digitala anslagstavla finns finns dagordning och handlingar till KS 18/12. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad av Eva Wiklund