Logotype för Storfors kommun

Beslut från kommunstyrelsen den 18 december

Under kommunstyrelsens extra sammanträde den 18 december behandlades bland annat tre större ärenden; skolsituationen i Kyrksten/Bjurtjärn, framtiden för Jordkullen Arena samt markansvisningsavtal för Nordic Salmon.

Beslutet gällande skolsituationen blev bordläggning av ärendet till nästa kommunstyrelsesammanträde som hålls den 22 januari. Juhani Verkkoperä (SD) hade yrkat på vissa ekonomiska kompletteringar och beslutet blev att om möjligt komplettera ärendet med dessa.

Kommunstyrelsen bordlade också frågan om Jordkullen Arena till nästa kommunstyrelsesammanträde den 22 januari. Beslutet innebar också att räntekostnader för januari månad betalas ut till Idrottsalliansen och att kompletteringar ska redovisas gällande den ekonomiska situationen för 2023, ägandeskap för utrustning i arenan samt konsekvenser vid en konkurs.

Kommunstyrelsen fattade beslut om att teckna ett tvåårigt markanvisningsavtal med Nordic Salmon för del av fastigheten Storfors 11: 117. I markanvisningsavtalet ska det skrivas in att företaget, under den tid som avtalet gäller, ska redovisa ekonomiska och praktiska förutsättningar för att genomföra projektet.

Senast publicerad av Eva Wiklund