Logotype för Storfors kommun

Beslut att bygga skola i Kyrksten var inte felaktigt

Förvaltningsrätten avslår nu överklagan gällande kommunfullmäktiges beslut att bygga en ny skola i Kyrksten.

- Det har tagit väldigt lång tid att få besked, men beslutet var väntat, säger kommunalråd Eva-Lotta Härdig.

Det var den 11 november 2021 som Storfors kommunfullmäktige fattade beslut om att bygga en ny skola i Kyrksten. Den uppskattade kostnaden var då 85 miljoner kronor.

Beslutet överklagades dock av tre personer och har sedan dess legat hos Förvaltningsrätten. Nu konstaterar rätten att beslutet inte har tillkommit på ett olagligt sätt och att överklagandet därför ska avslås.

Under tiden från beslutet och fram till idag har projektering och detaljplanearbete pågått, men i övrigt har man avvaktat Förvaltningsrättens dom.

- Det känns väldigt bra att vi nu kan gå vidare och äntligen begära in aktuella kalkyler på hur kostnaderna för bygget skulle se ut idag, säger Eva-Lotta Härdig.

De personer som överklagade beslutet anförde som skäl att handlingar till det aktuella sammanträdet till hade publicerats på kommunens webbplats senare än vad som ske enligt kommunfullmäktiges arbetsordning. Förvaltningsrätten anser inte att detta har haft någon inverkan på kommunfullmäktiges beslut.

De överklagande ansåg också att kommunfullmäktiges ordförande avslagit yrkandena om återremiss på ett felaktigt sätt. Efter att ha granskat den videoinspelning som finns från mötet anser Förvaltningsrätten dock att beslutet inte fattas på felaktigt sätt.

Senast publicerad av Eva Wiklund