Logotype för Storfors kommun

Anläggningen i Lungsund läggs i träda från oktober

Anläggningen Lungsundet 1:105, där det idag bedrivs pensionat, camping, restaurang och konferens, läggs i träda från och med den 1 oktober.

Det beslutade AB Storfors mark och industrifastigheter under ett styrelsesammanträde på måndagen. I samförstånd med nuvarande entreprenör förlängs därmed inte nuvarande avtal.

Anledningen till beslutet är att styrelsen vill utreda hur anläggningen på bästa sätt ska användas i framtiden. Den har under flera år och under olika entreprenörer haft problem att få tillräcklig bärkraft året runt.

- Vi behöver en långsiktigt bra lösning och då behöver vi göra en grundlig utredning innan vi fattar definitiva beslut, säger bolagets styrelseordförande Hans Jildesten.

Det var en enig styrelse som efter långa och konstruktiva diskussioner fattade beslutet.

- Om det blir frågan om ett nytt arrendeavtal så är nuvarande entreprenör självklart också välkommen att delta i det ansökningsförfarandet, säger Hans Jildesten.

Hur bolaget ska lösa situationen för de säsongscampare som i nuläget har året-runt-kontrakt har man i dagsläget inte tagit ställning till. Styrelsen kommer att lyfta denna fråga inom ett par veckor.

Anläggningen kommer att vara öppen för allmänheten fram till och med onsdag 30 september.

Senast publicerad av Eva Wiklund