Logotype för Storfors kommun

Nedskräpning

Ovårdade tomter är en olägenhet för grannar och närboende och skapar otrevnad.

"Nedskräpning får inte ske på områden som allmänheten har tillträde eller insyn till." Miljöbalken 15 kap. 26 §. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

"Tomter skall ,oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas." Plan- och byggnadslagen (PBL) 3 kap. 17§ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakt

Bygg -och miljökontoret

Servicecenter

0586-610 00
0586-622 00
(röststyrd växel)info@karlskoga.se

Besöksadress
Skrantahöjdsvägen 35, Karlskoga

Djupadalsgatan 20, Storfors
endast bokade besök

Länkar


Senast publicerad av Kristina Elmström