Logotype för Storfors kommun

Miljö och hälsa

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har funderingar rörande miljö, hälsoskydd och livsmedel. Om du har planer på att starta en ny verksamhet eller förändra den nuvarande bör du kontakta oss i god tid.

Vad är Bygg- och miljökontoret?

Vi är en tillsynsmyndighet, dvs. vår uppgift är att kontrollera och se till att lagen (miljöbalken, livsmedelslagen m.fl.) efterlevs. Detta görs genom tillsyn av verksamheter och framförallt genom kontakter och samtal med verksamhetsutövarna.


Kontakt

Bygg -och miljökontoret

Servicecenter

0586-610 00
0586-622 00 (röststyrd växel) info@karlskoga.se

Besöksadress
Skrantahöjdsvägen 35, Karlskoga

Djupadalsgatan 20, Storfors
endast bokade besök


Senast publicerad av Miljökontoret Karlskoga