Logotype för Storfors kommun

Djurskydd och djurhållning

Du måste söka tillstånd för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur eller fjäderfä, som inte är sällskapsdjur, inom område med detaljplan. Tillstånd söker du hos kommunens myndighetsämnd.

Djurskydd

På Länsstyrelsen finns djurskyddsinspektörer som arbetar med frågor som rör tillsyn av djur och djur som far illa. Även frågor som rör tillstånd enligt djurskyddslagstiftningen, till exempel starta och driva hunddagis eller zoobutik hanteras av Länsstyrelsen.

Misstänker du att djur far illa eller har du frågor som rör tillsyn av djur ska du kontakta Länsstyrelsen.

Du kan nå djurskyddet i Värmlands län på telefon: 010-224 71 20

Vid brådskande ärenden under helger kontakta Polisen på telefon: 114 14.

Tillstånd djurhållning

Det krävs tillstånd från kommunens myndighetsnämnd för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur eller fjäderfä, som inte är sällskapsdjur, inom område med detaljplan. Detta finns reglerat i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna  för  Storfors  kommun.

Djurhållning kan också innebära att man bedriver miljöfarlig verksamhet. Exempelvis så måste gödselhantering ske enligt vissa regler.

Kontakt

Bygg -och miljökontoret

Servicecenter

0586-610 00
0586-622 00 (röststyrd växel) info@karlskoga.se

Besöksadress
Skrantahöjdsvägen 35, Karlskoga

Djupadalsgatan 20, Storfors
endast bokade besök

Politiskt ansvar
Myndighetsnämnden

Senast publicerad av Miljökontoret Karlskoga