Logotype för Storfors kommun

Avfall och återvinning

I Storfors kommun kan du sortera och slänga ditt skräp på återvinningscentralen och de lokala återvinningsstationerna. Har du koll på vilket skräp som ska slängas var?

Sedan 1 juni 2015 har Storfors och Karlskoga kommuner ett gemensamt renhållningsbolag; Renhållningsbolaget i Mellansverige AB. Rent praktiskt är det Karlskoga Energi och Miljö som ansvarar för renhållningsverksamheten i Storfors. Det gäller sophämtning, återvinningsstationer, återvinningscentralen samt fakturahantering.
Länk finns i högerspalten.

Här lämnar du ditt skräp

Vid återvinningscentralen lämnar du till exempel lysrör glödlampor, batterier, lösningsmedel, färg- och lackrester, bekämpningsmedel, trasiga möbler, kyl- och frys, spisar, datorer och annan elektronik och cyklar.

Det finns 4 återvinningsstationer i kommunen. Där lämnar du förpackningar av plast, metall och glas samt tidningar. De finns vid Coop, ICA, Återvinningscentralen samt vid infarten till Kyrksten.

Återvinningsstationerna sköts av FTI AB, Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Om du behöver felanmäla återvinningsstationen (exempelvis för att den är full) så kontaktar du FTI direkt på tel 020-088 03 11. Du kan också läsa mer på deras hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur kan avfallsmängden minskas?

 • Minimera - det man inte skaffar, behöver man inte slänga
 • Återanvänd - det som är skräp för någon är fynd för någon annan
 • Återvinn material - det man återvinner behöver man inte utvinna
 • Återvinn energi - energi kan inte förbrukas eller skapas, bara omvandlas
 • Deponera - det som ska ut ur kretsloppet ska in i deponin

Snabbguide över var du lämnar olika avfall:

 • Batterier: Inköpsställe eller återvinningscentral
 • Farligt avfall: Återvinningscentral eller inköpsställe
 • Förpackningar: Återvinningsstation eller återvinningscentral
 • Grovavfall: Återvinningscentral
 • Hushållsavfall
  • Komposterbart: Kompost eller sopkärl
  • Brännbart: Sopkärl
 • Tidningar, papper: Återvinningsstation
 • Trädgårdsavfall: Återvinningscentral


Senast publicerad av Eva Wiklund