Logotype för Storfors kommun

Miljöfarlig verksamhet

Tillverkning av olika slag medför nästan alltid miljörisker. Därför är det viktigt att kontakta miljökontoret för att få reda på vilka regler som gäller för den verksamhet man planerar att starta.

Anmälnings- och tillståndsplikt

Vissa miljöfarliga verksamheter klassas som anmälnings- eller tillståndspliktiga. Innan en sådan verksamhet startar är det viktigt att lämna in en tillståndsansökan eller anmälan i god tid.

Industrier, bensinstationer, verkstäder, sanering av föroreningar, avloppsanläggningar, lantbruk är exempel på miljöfarliga verksamheter. De miljöfarliga verksamheterna delas upp i olika klasser beroende på verksamhetens storlek och hur stor risken är att den påverkar miljön eller människors hälsa.

Större verksamheter klassas som A-verksamheter och måste söka tillstånd från miljödomstolen. B-verksamheter söker tillstånd från länsstyrelsen. Något mindre verksamheter klassas som C-verksamheter och ska anmälas till miljökontoret.Kontakt

Bygg -och miljökontoret

Servicecenter

0586-610 00
0586-622 00
(röststyrd växel)info@karlskoga.se

Besöksadress
Skrantahöjdsvägen 35, Karlskoga

Djupadalsgatan 20, Storfors
endast bokade besök


Länkar


Senast publicerad av Kristina Elmström