Logotype för Storfors kommun

Avgifter

För den tillsyn som Bygg- och miljökontoret bedriver på verksamheter tas en avgift ut. Avgiften betalas av de flesta verksamheter årligen och baseras på den risk som verksamheten utgör på miljön och människors hälsa.

Hälsoskyddsverksamhet

Livsmedelskontroll och avgift

Miljöfarlig verksamhet


Kontakt

Bygg -och miljökontoret

Servicecenter

0586-610 00
0586-622 00 (röststyrd växel) info@karlskoga.se

Besöksadress
Skrantahöjdsvägen 35, Karlskoga

Djupadalsgatan 20, Storfors
endast bokade besök


Länkar


Senast publicerad av Miljökontoret Karlskoga