Logotype för Storfors kommun

Energi- och klimatrådgivning

Du som privatperson, företagare eller organisation är välkommen att kontakta energi- och klimatrådgivningen för att få hjälp med olika energifrågor. Rådgivningen är kostnadsfri och oberoende.

Vill du få råd angående olika typer av klimat- eller energifrågor är du välkommen att kostnadsfritt vända dig till kommunens energirådgivare, som kan svara på de flesta frågor som rör klimat och energi.

Vanligaste frågorna handlar om uppvärmning men du kan också få hjälp med elavtal, belysning, solcellsfrågor m.m.

Det går bra om du antingen ringer eller mejlar ditt ärende. Möjlighet finns att boka in ett hembesök för rådgivning.

Energirådgivning till nysvenskar

Två personer vid en tavla i klassrum

Energirådgivarna Hanan Othman och Tina Näslund vid en föreläsning för SFI-elever.

Med drygt 800 000 kronor i statligt bidrag driver nu energirådgivarna i Storfors kommun ett projekt som riktar sig till nysvenskar.

Syftet är att bidra till ökad tillit och kunskap om hållbarhetsfrågor, ökad integration och mer aktivt deltagande i att skapa ett mer hållbart samhälle.

Projektet innehåller:

  • Framtagning av dokument och presentationsmaterial som innehåller energi- och klimatinformation med både enkelt språk och tydliga illustrationer.
  • Översättning av framtaget material till engelska, arabiska och fler språk utifrån behov som sedan kan spridas till andra kommuner.

  • Träffar med redan fungerande nätverksmöten och undervisning i bl.a. energianvändning och energibesparing i hemmet, val av elavtalet, grundinformation i olika uppvärmningssystem, hållbara resor mm.

Projektet finansieras av Energimyndigheten under 2022 och genomförs i samverkan med kommunerna Filipstad, Kristinehamn, Karlstad och Hammarö.

I detta projekt jobbar energirådgivarna Tina Näslund och Hanan Othman.

Kontakt

Energi- och klimatrådgivare

Hanan Othman
0550-651 74


Senast publicerad av Eva Wiklund