Logotype för Storfors kommun

Bygglov

För dig som vill bygga nytt eller bygga om krävs bygglov. Bygglovet är ett skriftligt tillstånd för att du ska få bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar av hela eller delar av byggnaden. Du behöver bygglov och startbesked innan du får börja bygga eller riva, oavsett om du är privatperson eller företagare.

 

Sommartider för bygglov

Alla bygglovsfrågor hänvisas precis som vanligt till kommunens Servicecenter.

Färdiga ansökningar kan skickas in till kommunen via post eller e-post eller lämnas i brevlådan utanför Skrantahöjdsvägen 35.

Det är många som ansöker om bygglov inför årets varmare månader och det gör att det är högre tryck på bygglovhandläggarna än andra tider på året. Handläggningstiden för ett bygglov kan variera beroende på hur ärendet ser ut, men räkna med att det tar upp till tio veckor från och med att din ansökan är komplett.

Tips till dig som är i startgroparna med ditt bygge

Ansök och anmäl i god tid innan du planerar att påbörja ditt bygge. Och boka INTE in hantverkare innan ni fått beslut om bygglov och startbesked.

För att underlätta för dig som planerar ett byggprojekt hemma har Boverket samlat länkar till sidor som du kan ha nytta av.

Läs mer på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Nya regler för attefallshus (komplementbyggnad) från och med 1 augusti 2020

Läs mer om de nya reglerna här. Länk till annan webbplats.

Du behöver lämna in en ansökan om bygglov, för att kunna få ett startbesked. Utan startbesked får du inte börja bygga, det gäller alla, företagare likaväl som privatpersoner.

Har du frågor om bygglov är du välkommen att kontakta vår handläggare, som nås via e-post och telefon, kontaktuppgifter finns till höger på sidan.

Kundtjänst för bygglovsfrågor

Har du frågor om bygglov i Karlskoga och Storfors är du välkommen att kontakta bygglovssektionens kundtjänst. Du når oss via e-post och telefon och har även möjlighet att komma på besök hos oss.

Vill du besöka oss och prata om ditt byggprojekt så finns möjlighet att boka en tid för att träffa en bygglovshandläggare i Karlskoga eller Storfors.

Boka besök
Om det är ett större byggprojekt så rekommenderar vi att du bokar ett möte med oss, du får då en tid med en bygglovshandläggare i 25 minuter. Ring eller maila oss för att boka en tid.

Vad vi kan hjälpa dig med
Vi kan hjälpa dig med frågor som rör tillstånden för bygga nytt hus eller garage/förråd, göra en tillbyggnad, riva en byggnad, installera en braskamin, bygga Attefallshus mm. Vi kan även hjälpa dig med vilka handlingar som behövs för din ansökan.

Besöksadress
Karlskoga, Stadsbyggnadshuset, Skrantahöjdsvägen 35
Storfors, Djupadalsgatan 20

Lämna in ansökan
Om besöket gäller att lämna in din ansökan kan detta göras i receptionen i både Karlskoga och Storfors. Öppet alla vardagar.


Ovårdade tomter

PBL 8 kap 15§:
"Tomter skall, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick och skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer samt att risken för olycksfall begränsas".

Ovårdade tomter skapar otrevnad för grannar och påverkar förbipasserande så att den omgivande bygden får ett oförtjänt dåligt rykte.
Miljö- och byggnadsnämnden kan utförda ett föreläggande med vite om fastighetsägaren inte rättar sig efter uppmaningen att städa upp.


Senast publicerad av Eva Wiklund