Kroppaskolans fritidshem

Fritidsverksamhet erbjuds till barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Fritidshemmet är öppet innan och efter skoltid och under skolloven. Fritidshemmets verksamhet utgår ifrån läroplanen Lgr -11 som är utfärdad av Skolverket och Allmänna råd för Fritidshem. Det centrala innehållet för verksamheten består av:

 • Språk och kommunikation
 • Skapande och estetiska uttrycksformer
 • Natur och samhälle
 • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Morgonfritids öppnar klockan 06.00 på Förskolan Hagen. Barnen går till fritidslokalerna 06.30.

Frukost erbjuds klockan 07.00 - 07.30

Eftermiddagsverksamheten startar klockan 13.10, barnen går då till sina respektive grupper. Grupperna är indelade efter ålder:

 • Lilla Gruppen - Förskoleklass och årskurs 1
 • Stora Gruppen - Årskurs 2 till årskurs 6

Mellanmålet serveras mellan 14.00 - 15.00

Fritidshemmet stänger 18.00.

 

Personal

 • Johan Schönnberg
 • Åsa Larsson
 • Pia Melin
 • Jukka Nordgren Uutela
 • Susanne Eriksson

 Senast publicerad av Anne-Charlotte Buhre