Kroppaskolans fritidshem


Fritids erbjuds till barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Fritidshemmet är öppet innan och efter skoltid och under skolloven. Fritidshemmets verksamhet utgår ifrån läroplanen Lgr -11 som är utfärdad av Skolverket och Allmänna råd för Fritidshem.

Morgonfritids öppnar klockan 06.00 på Förskolan Hagen. Barnen går till fritidslokalerna 06.30.

Frukost erbjuds klockan 06.45 - 07.30

Eftermiddagsverksamheten startar klockan 13.10, barnen går då till sina respektive grupper. Grupperna är indelade efter ålder:

  • Lilla Gruppen - Förskoleklass och årskurs 1
  • Stora Gruppen - Årskurs 2 till årskurs 6


Mellanmålet serveras mellan 14.00 - 15.00

Fritids stänger 18.00.


Aktiviteter som erbjuds är bland annat:

Pyssla och måla, ha fri lek inne/ute, spela spel, se film, gå till gympasalen, leka med lego, dansa med mera.


Personal

  • Johan Schönnberg
  • Åsa Larsson
  • Pia Melin
  • Jukka Nordgren Uutela
  • Susanne Eriksson

 Kontakt

Telefon fritids

Lilla gruppen: 0550-652 35, 073-867 33 16

Stora gruppen: 070 - 191 97 60

kroppaskolanfritidshem@storfors.se

Senast publicerad av Anne-Charlotte Buhre 2020-08-24