Logotype för Storfors kommun

Kroppaskolans fritidshem

Fritidsverksamhet erbjuds till barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Fritidshemmet är öppet innan och efter skoltid och under skolloven. Fritidshemmets verksamhet utgår ifrån läroplanen Lgr -11 som är utfärdad av Skolverket och Allmänna råd för Fritidshem. Det centrala innehållet för verksamheten består av:

 • Språk och kommunikation
 • Skapande och estetiska uttrycksformer
 • Natur och samhälle
 • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Morgonfritids öppnar klockan 06.00 på Förskolan Hagen. Barnen går till fritidslokalerna 06.30.

Frukost erbjuds klockan 07.00 - 07.30

Eftermiddagsverksamheten startar klockan 13.10, barnen går då till sina respektive grupper. Grupperna är indelade efter ålder:

 • Lilla Gruppen - Förskoleklass och årskurs 1
 • Stora Gruppen - Årskurs 2 till årskurs 6

Mellanmålet serveras mellan 14.00 - 15.00

Fritidshemmet stänger 18.00.


Personal

 • Sara Mäenpää
 • Åsa Larsson
 • Pia Melin
 • Johanna Hjalmarsson
 • Lena Duvander
 • Lina Broman

 Senast publicerad av Anne-Charlotte Buhre