Logotype för Storfors kommun

Välkommen till skolbiblioteket på Vargbroskolan!

Här kan elever vid skolorna i Storfors kommun låna böcker och söka information. Skolbibliotekarien hjälper även till med talboksresurser vid läs- och skrivsvårigheter och andra inlärningssvårigheter.

Skolbiblioteket är öppet och bemannat:

Mån: 8-12

Tis: 8-12

Ons: 12-15

Tors: STÄNGT

Fre: 12-14

Övrig tid kan lärare öppna biblioteket.

Skolbibliotekarie Sara Lendon

e-post: sara.larssonlendon@storfors.se

telefon under ovanstående tider: 0550-651 67

 

Länksamling:

Allmänt

Elevspel https://www.elevspel.se/ Länk till annan webbplats. För hela grundskolan

Globalportalen https://globalportalen.org/ Länk till annan webbplats. aktuella frågor för unga

Heureka experimentfabrik http://tempputehdas.heureka.fi/sv/ Länk till annan webbplats.

Länkskafferiet http://www.lankskafferiet.org/v2/ Länk till annan webbplats. kvalitetsgranskade länkar för hela grundskolan

Pluggakuten https://www.pluggakuten.se/ Länk till annan webbplats. Ett forum för frågor om skolarbete. För högstadiet och gymnasiet

Unga Fakta http://www.ungafakta.se/ Länk till annan webbplats. För hela grundskolan

Bibliotek och böcker

Barnens bibliotek https://www.barnensbibliotek.se/ Länk till annan webbplats. Boktips, författarintervjuer mm.

Bibliotek Värmland https://www.bibliotekvarmland.se/web/arena/barn Länk till annan webbplats.

Kamratposten på webben https://kpwebben.se/ Länk till annan webbplats.

Mina Bibliotek https://www.minabibliotek.se/barn Länk till annan webbplats. Boktips för barn från bibliotekarier och andra barn. Biblioteken i Västerbotten.

Matematik

https://www.matteboken.se/ Länk till annan webbplats. Matteboken är en gratis tjänst från Mattecentrum för hela grundskolan.

https://arabiska.matteboken.se/ Länk till annan webbplats. Matteboken på arabiska

Elevspel Matematik https://www.elevspel.se/amnen/matematik/ Länk till annan webbplats. För hela grundskolan

Mediekunskap

Statens medieråd https://statensmedierad.se/index.html Länk till annan webbplats. För hela grundskolan

NO

Kemi

Elevspel Kemi https://www.elevspel.se/amnen/kemi/ Länk till annan webbplats. För hela grundskolan

Fysik

Elevspel Fysik https://www.elevspel.se/amnen/fysik/ Länk till annan webbplats. För hela grundskolan

Teknik

Elevspel Teknik https://www.elevspel.se/amnen/teknik/ Länk till annan webbplats. För hela grundskolan

Biologi

Elevspel Biologi https://www.elevspel.se/amnen/biologi/ Länk till annan webbplats. För hela grundskolan

Rovdjursskolan http://www.rovdjursskolan.se/klassrum/ Länk till annan webbplats. För låg- och mellanstadiet

Svenska träd https://www.skogeniskolan.se/faktasidor/svenska-trad Länk till annan webbplats. För hela grundskolan

SO

SO rummet https://www.so-rummet.se/ Länk till annan webbplats. För hela grundskolan

Geografi

Elevspel Geografi https://www.elevspel.se/amnen/geografi/ Länk till annan webbplats. För hela grundskolan

Landguiden https://www.ui.se/landguiden Länk till annan webbplats. För hela grundskolan

Historia

Elevspel Historia https://www.elevspel.se/amnen/historia/ Länk till annan webbplats. För hela grundskolan

Forum för levande historia https://www.levandehistoria.se/ Länk till annan webbplats. För hela grundskolan

Religionsvetenskap

Elevspel Religionsvetenskap https://www.elevspel.se/amnen/religionskunskap/ Länk till annan webbplats. För hela grundskolan

Samhällsvetenskap

Elevspel Samhällsvetenskap https://www.elevspel.se/amnen/samhallskunskap/ Länk till annan webbplats. För hela grundskolan

Stöd och hjälp

ADHD och Autism

Riskförbundet Attention https://attention.se/ Länk till annan webbplats.

Ung och Asperger http://www.ungochasperger.se/ Länk till annan webbplats.

Dyslexi och läsnedsättningar

Dyslexiförbundet https://www.dyslexi.org/ Länk till annan webbplats.

Myndigheten för tillgängliga medier https://www.mtm.se/ Länk till annan webbplats.

Ungdomsmottagningen

UMO Ungdomsmottagningen på nätet https://www.umo.se/ Länk till annan webbplats.

Senast publicerad av Anne-Charlotte Buhre