Logotype för Storfors kommun

Förskolor i Storfors kommun

Förskolan Viken

Förskola 1-5 år

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg, lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att utveckling och lärande bildar en helhet. ”Läroplan för förskolan Lpfö 98”

I Storfors kommun har vi tre förskolor i varierande storlek. Förskolor finns i tätorten, Bjurtjärn och Kyrksten. Förskola erbjuds ditt barn om du arbetar, studerar, söker arbete, är föräldraledig eller om barnet har ett eget behov.

Allmän förskola

Är en pedagogisk verksamhet för barn i åldern 3-5 år och erbjuds alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Verksamheten omfattar 525 timmar per år, fördelat på 15 tim/vecka. Allmän förskola är avgiftsfri och följer skolans läsår, vilket innebär att barnen är lediga när skolan har lov.

Öppen förskola

För föräldrar som är hemma med sina barn finns Familjecentralen/ öppna förskolan i Hälsans hus. Där deltar föräldrar och barn tillsammans i verksamheten. Läs mer under rubriken Öppen förskola i vänstermenyn.

Unikum

Förskolorna arbetar med det digitala verktyget Unikum för att tydligt dokumentera utveckling och lärande på grupp och individnivå. Förskolornas arbete med pedagogisk dokumentation blir systematisk och större delaktighet ges till barn och vårdnadshavare.

Gå direkt till Storfors förskolor:

Förskolan Viken i centrala Storfors

Förskolan Änglagård i Kyksten

Förskolan Ängslyckan i Bjurtjärn

 

Kontakt

Rektor förskolor i centralorten
Maria Smeds
0550-652 13

Rektor förskolor i Bjurtjärn
Erik Rådberg
0550-652 37

Specialpedagog Storfors förskolor
Lena Duvander
0550-652 66

Länkar

Läroplan för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling:

Änglagård Word, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
Ängslyckan Word, 6.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsplan Storfors förskolor

Arbetsplan 23-24 Word, 164.3 kB.

Senast publicerad av Eva Wiklund