Förskoleklass


Förskoleklass är en obligatorisk skolform som fungerar som en övergång mellan förskola och den obligatoriska skolan.

Verksamheten styrs av läroplanen, Lgr -11, som är utfärdad av Skolverket samt skolans värdegrund, uppdrag, övergripande mål och riktlinjer.

Förskoleklass är en egen skolform med fokus på matematik, svenska, naturkunskap, rörelse och lek som fortfarande har en stor betydelse för barnets utveckling och lärande.


Tiden för förskoleklass är 8.10-13.00.


Personal

  • Susanne Eriksson
  • Lena Duvander
  • Jukka Nordgren Uutela

 

Kontakt

Telefon förskoleklass

0550-652 35, 073-867 33 16  

Senast publicerad av Anne-Charlotte Buhre