Logotype för Storfors kommun

Förskoleklass


Förskoleklass är en obligatorisk skolform.

Verksamheten styrs av läroplanen, Lgr22, som är utfärdad av Skolverket samt skolans värdegrund, uppdrag, övergripande mål och riktlinjer.

Förskoleklass är en egen skolform med fokus på matematik, svenska, naturkunskap, rörelse och lek som fortfarande har en stor betydelse för barnets utveckling och lärande.


Tiden för förskoleklass är 8.10-13.00.


Personal

  • Sara Mäenpää
  • Johanna Hjalmarsson

 

Senast publicerad av Beatrice Jansson Torsdotter