Logotype för Storfors kommun

Försäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde.

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.

Försäkringen gäller för olycksfallsskada enligt följande:
Försäkringen inkluderar även personer som inte är inskrivna i nordisk försäkringskassa och/eller som saknar svenskt personnummer (t.ex. ensamkommande flyktingbarn, utländska studenter och/eller asylsökande som omfattas av de försäkrade kategorierna).
Försäkringen gäller primärt i förhållande till eventuell annan försäkring (privat försäkring eller kommunens ansvarsförsäkring) och hänvisning ska således inte göras till annan försäkring.

OM DU BEHÖVER ANVÄNDA FÖRSÄKRINGEN SKADEANMÄLAN

  • Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton
  • Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.

Skadeanmälan - olycksfallsskada

Gör anmälan digitalt direkt på Protectors hemsida www.protectorforsakring.se  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tryck Anmäl skada, Person och så Kommunolycksfall

Skadeanmälan kan också göras per telefon, tel: +46 (0)8-410 637 00.


Protector Försäkring, Skadeanmälan

Västra Trädgårdsgatan 15

111 53 Stockholm

E-mail: skador@protectorforsakring.se

Tel: 08-410 637 00


Senast publicerad av Anne-Charlotte Buhre