Fritidshem

Fritidshemmet Daggkåpan

Fritidshemmets verksamhet utgår ifrån LGR 11 och Allmänna råd för Fritidshem.

Fritidshemmet har öppet mellan kl 06:00 – 17.30. Innan skolan börjar är de tidiga barnen på förskolan Ängslyckan med förskolepersonalen. Från 13.00 är de i fritidshemmets lokaler, 16.30 är fritidsbarnen åter på förskolan då fritidspersonalen och förskolepersonalen hjälps åt att stänga både fritidshem och förskola.

 

Du är välkommen att kontakta oss via vår e-post.

Stina Larsson stina.larsson@storfors.se

Gabriel Haraldsson gabriel.haraldsson@storfors.se

Yvonne Björn yvonne.bjorn@storfors.se

 

Kontakt

Fritidshemmet Daggkåpan Brunnstorpsvägen 2
688 92 STORFORS
070-621 08 80


Senast publicerad av Stina Larsson 2018-03-12