Logotype för Storfors kommun

Förskoleklass

Förskoleklass är en egen skolform, med ett stort inslag av skapande arbete och lek. Förskoleklassen är sedan läsåret 2018/2019 en obligatorisk skolform.

Förskoleklassen får sin identitet genom kombinationen av förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik. På så sätt fungerar förskoleklass som en övergång mellan förskola och skola.

Undervisningen ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande och bidra till kontinuitet och progression. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.

Verksamheten styrs av läroplanen, Lgr22, som är utfärdad av Skolverket.


Senast publicerad av Erik Rådberg