Förskoleklass

Förskoleklass är en frivillig skolform som får sin identitet genom kombinationen av förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik. På så sätt fungerar förskoleklass som en övergång mellan förskola och den obligatoriska skolan.

Verksamheten styrs av del 1 (Skolans värdegrund och uppdrag) och 2 (Övergripande mål och riktlinjer) i läroplanen, Lgr -11, som är utfärdad av Skolverket. Förskoleklass är en egen skolform med ett stort inslag av skapande arbete och lek.

Jag (Karin Jonsson, mentor förskoleklass Bjurtjärn) använder mig ofta av förskolepedagogik i mitt arbete vilket i grova drag innebär att barnen lär genom lek. Att barnen samtidigt förbereds inför skolstart är inget de själva märker så mycket av. Till stor del får barnen själva välja vilket material de vill använda med viss styrning förstås, beroende på vad vi ska träna på. Vi har ofta fri lek, både inne och ute.

Det ”ämne” som ges allra mest tid under förskoleklassåret är den sociala kompetensen, att varje barn känner sig tryggt i gruppen för att på bästa sätt också kunna vara en god kamrat.

Verksamheten ska vara rolig, lärorik och utgå från varje barns förutsättningar och utvecklingsnivå.


Senast publicerad av Anne-charlotte Buhre 2017-04-24