Logotype för Storfors kommun

Samråd för detaljplan del av Herrnäset 1:101

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att pröva markens lämplighet för bostäder. Målsättningen är att möjliggöra för 20 till 30 tomter för småhusbebyggelse för både permanentboende och fritidshus.

Samråd om planförslaget pågår mellan 1 juli - 30 September 2023

Samrådshandlingar finns nu utställda här på kommunens hemsida och i kommunhuset.

Samtliga handlingar hittar du under länkar i högerspalten.

Kontakt

Jukka Mäenpää
Enhetschef teknisk drift
0550-651 63

Senast publicerad av Anna Eriksson