Översiktsplan

Kommunfullmäktige antog förslaget till Översiktsplan 2013, den 11 april 2013.

Laga kraft 2013-05-14.

Översiktsplanen utgår från kommunens övergripande vision men är inriktad på mark- och vattenanvändningen.

Storfors Översiktsplan 2013PDF

Kartbilaga APDF
Kartbilaga BPDF
Kartbilaga CPDF

Kontakt

Storfors kommun

Länkar


Senast publicerad av Kristina Elmström