Logotype för Storfors kommun

Livsmedelsverksamhet

Om du ska öppna en livsmedelsverksamhet i Storfors måste du registrera den hos Bygg-och miljökontoret innan du öppnar. En registrering innebär ingen prövning av verksamheten utan det går bra att öppna när du fått svar eller två veckor efter det att du meddelat Bygg- och miljökontoret. Undantaget är slakterier och liknande som ska godkännas innan de får öppna.

Verksamheter där livsmedel säljs eller levereras direkt till slutkonsument, som butiker, catering, personalmatsalar, caféer och restauranger, ska registreras. Samma sak gäller för verksamheter som bara är mellanhand och distribuerar vidare livsmedel. En registrering ska göras både vid start av en ny verksamhet och vid övertagande av en verksamhet som redan finns. Någon kontroll eller förprövning sker inte innan verksamheten startar utan Bygg- och miljökontoret kommer istället ut på ett kontrollbesök när verksamheten har öppnat.

Starta eller ta över en livsmedelsverksamhet

Innan du startar eller övertar en livsmedelsverksamhet ska du registrera den hos Bygg- och miljökontoret. Du registrerar verksamheten på en särskild blankett. När vi har tagit emot din registrering skickar vi en bekräftelse till dig. Du får öppna verksamheten två veckor efter att du skickat in din anmälan eller tidigare om du fått bekräftelsen.

Även ändring av bolagsform ska anmälas till Bygg- och miljökontoret.

Ändra sortiment, bygga om eller upphöra

Om du ska göra betydande förändringar i din verksamhet ska detta anmälas till Bygg- och miljökontoret. Betydande förändringar kan till exempel vara större ombyggnationer, ändrat sortimentet eller nya produktionsmetoder. Ändringar prövas inte utan det är som vanligt du som företagare som vet bäst hur du ska arbeta för att uppfylla lagstiftnignen. Förändringar ska anmälas eftersom det kan påverka riskerna i din verksamhet och därmed din kontrolltid.

Om din verksamhet upphör ska du meddela Bygg- och miljökontoret detta.

Vad är ett livsmedelsföretag?

Ett livsmedelsföretag hanterar eller säljer livsmedel till allmänheten eller till andra företag. Hit räknas restauranger, butiker, caféer, men också försäljning av kosttillskott, transport av livsmedel och försäljning av livsmedel över internet. Om du är osäker på om din verksamhet räknas som ett livsmedelsföretag är du välkommen att kontakta Servicecenter.

Att tänka på när du ska starta en verksamhet

Lagstiftningens syfte är att alla livsmedel som serveras/levereras till kund ska vara säkra. Det är du som är företagare som ansvarar för att de livsmedel som säljs är säkra och att kraven i lagstiftningen uppfylls.  

Kraven innebär i korthet att:

  • Lokal och utrustning är anpassade efter den verksamhet som bedrivs. Det får bland annat inte finnas korsande flöden (t.ex. får disk inte förekomma på samma plats som matlagning) och det ska finnas tillräckligt med arbetsbänkar och handtvättställ.
  • Du ska ha ett egenkontrollprogram baserat på HACCP (riskanalys) som är anpassat för din verksamhet.

I livsmedelsverkets broschyr Nya regler för enklare företagande Pdf, 204 kB. finns kortfattad information om de krav lagstiftningen ställer.

Avgifter

Vid anmälan om registrering tar Bygg- och miljökontoret ut en avgift för handläggningen av ärendet. För närvarande är avgiften 950 kr.

Alla livsmedelsföretag betalar även en årlig avgift som baseras på den risk livsmedelshanteringen medför. Läs mer under Livsmedelkontroll och avgift.

Har du frågor och funderingar?

Har du funderingar om din verksamhet eller förening omfattas av livsmedelslagstiftningen så kontakta Bygg- och miljökontoret. Kontaktuppgifter till Servicecenter finns högst upp på sidan i högerspalten. 


Kontakt

Bygg -och miljökontoret

Servicecenter

0586-610 00
0586-622 00 (röststyrd växel) info@karlskoga.se

Besöksadress
Skrantahöjdsvägen 35, Karlskoga

Djupadalsgatan 20, Storfors
endast bokade besök


Senast publicerad av Miljökontoret Karlskoga