Logotype för Storfors kommun

Förhandsbesked

För åtgärder som kräver bygglov kan du ansöka om förhandsbesked av Miljö- och Byggnämnden innan du ansöker om bygglov.

Ansökan görs på en blankett. I förhandsbeskedet behandlas bara frågan om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats.

Syftet är att den som planerar ett bygge ska kunna undvika onödig projektering om möjligheterna att senare få bygglov är svårbedömda.

Vilka handlingar behövs för att pröva mitt ärende?

För att underlätta handläggningen behövs en enklare karta där du markerat det tänkta läget för din åtgärd och en enkel skiss på vad du tänker bygga. Kartan och skissen skickas tillsammans med din ansökan. Fastighetsbeteckningen ska klart framgå i din ansökan.

Myndighetsnämnden är bunden av sitt beslut vid prövning av en bygglovansökan som görs för åtgärden inom två år från dagen då beslut om förhandsbesked vann laga kraft.

Kontakt

Servicecenter
0586-610 00
info@karlskoga.se

Besöksadress
Skrantahöjdsvägen 35, Karlskoga Drop-in tisdagar kl 10-12
eller boka besök

Djupadalsgatan 20, Storfors
endast bokade besök

 

Senast publicerad av Kristina Elmström